Mục lục

 

- Vài lời thưa trước

 PHẦN MỘT

- Các thể tài chức năng, trứ thuật và sáng tác nghệ thuật ở văn học trung đại Việt Nam

- Truyện Nôm, vài khía cạnh văn học sử

- Qua Bích Câu, nhớ tác giả “Hoa tiên”

- Nên chăng xem truyện Nôm “Hoa tiên” như một dịch phẩm văn học?

- “Truyện tỳ bà”, từ Trung Quốc vào Việt Nam

- 300 năm sinh tác giả “Công dư tiệp ký”

- Vai trò của dịch thuật trong sự hình thành văn xuôi tiếng Việt

- Tinh thần phục hưng trong thơ Hồ Xuân Hương

- Dấu vết “tân thư” trong sáng tác của Nguyễn Thượng Hiền

- Trần Cao Vân và chủ trương “trung hòa tứ giáo”

- Bớt đi những vệt trắng

- Loại hình học tác giả văn học và vấn đề phương pháp luận nghiên cứu

 

PHẦN HAI

- Một ký ức sống lại

- Cuộc cải cách thơ của Phong trào Thơ Mới (1932-45) và tiến trình thơ tiếng Việt

- Khí chất người miền Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử

- Sự có mặt của Nguyễn Bính

- Vài nét về Tự Lực Văn Đoàn

- Khả năng điều hòa (về khuynh hướng xã hội trong văn xuôi Thạch Lam)

- Đôi điều biết thêm về Vũ Trọng Phụng

- Một khía cạnh ở nhà báo Vũ Trọng Phụng: người lược thuật thông tin quốc tế

- Nhà văn Nam Cao (1917-51)

- Nam Cao và cuộc canh tân văn học nửa đầu thế kỷ XX

- Từ nguồn sáng lạ…

- Nửa thế kỷ một công trình văn học sử

- Dương Quảng Hàm và bộ môn văn học sử Việt Nam

- Phê bình và nghiên cứu trong bộ sách “Nhà văn hiện đại” của Vũ Ngọc Phan

- Một đối tượng đang được làm rõ diện mạo

- Vấn đề của các tuyển tập tác gia

- Sưu tầm biên soạn, đâu phải ngon xơi

© 1998 Lại Nguyên Ân