LẠI NGUYÊN ÂN

 

ĐỌC LẠI NGƯỜI TRƯỚC, ĐỌC LẠI NGƯỜI XƯA

 

tiểu luận, tạp văn

 

 

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

Hà Nội, 1998

 

 

© 1998 Lại Nguyên Ân

 

Bản sách in:

Đọc lại người trước, đọc lại người xưa. Tiểu luận và tạp văn của Lại Nguyên Ân

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 65 Nguyễn Du, Hà Nội

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ngô Văn Phú

Biên tập chính: Vương Trí Nhàn

Bìa: Văn Sáng

Sửa in: Thịnh Hải và Tác giả

In lần thứ nhất 500 cuốn tại Xưởng in Nhà xuất bản Nông Nghiệp

mỗi cuốn 342 trang, khổ sách 13x19cm

Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản số: 59/942 CXB ngày 31/12/1996

In xong và nộp lưu chiểu: Quý I/1998