Mục lục

 

- Lời dẫn

- Thăng Long-Hà Nội, một không gian cho những cấu tứ thơ văn
- Tuỳ bút về không gian Hà Nội
- Tản mạn về cây trong phố
- Mênh mông chật chội, chật chội mênh mông
- 45 phút xuất thần của ý thức văn học
- Vẫn trong vũ điệu của cái bô
- Nhìn thẳng vào thực trạng
- Phê bình văn nghệ và đời sống xã hội
- Chuyển các hội văn học nghệ thuật về đời sống dân sự
- Vẫn ăn bám thì không thể sống khoẻ
- Tiểu thuyết và lịch sử (nhân đọc Giàn thiêu của Võ Thị Hảo)
- Nhân đọc Ba người khác của Tô Hoài
- Nhà quê và thơ lục bát (về thơ Đồng Đức Bốn)
- Một số vấn đề xung quanh  phạm trù chủ nghĩa hiện đại
- Dấu hiệu “xung đột trường phái” trong cuộc tranh luận về thơ Nguyễn Đình Thi (Việt Bắc, 1949)
- Nguyễn Bính và tuần báo Trăm hoa
- Tập thơ Tinh huyết của Bích Khê giai đoạn phát triển thứ hai của phong trào thơ mới
- Lê Thanh, nhà phê bình văn học
- Công việc văn bản đối với văn học quốc ngữ
- Đào hoa mộng ký trong quan hệ với Truyện Kiều
- Những tác phẩm đầu tay của Vũ  Trọng Phụng (lời nói đầu sưu tập Chống nạng lên đường)
- Giới thiệu Vẽ nhọ bôi hề, sưu tập tác phẩm Vũ Trọng Phụng của một nhà Việt học nước ngoài
- Về công tác tư liệu và văn bản trong xuất bản và nghiên cứu di sản của ngòi bút Vũ Trọng Phụng  
- Vài tư liệu về việc Vũ Trọng Phụng bị gọi ra Toà năm 1932
- Chuyện phê bình sách Giông tố, hay là Vũ Trọng Phụng và hai tờ báo ở Sài Gòn năm 1937
- Tìm thấy lại bản in lần đầu (1937) tiểu thuyết Giông tố của Vũ Trọng Phụng
- Một tờ tuần báo, mấy nhóm thơ văn
- Một cuốn truyện bị lãng quên suốt 70 năm qua
- Đông Hồ bàn về quốc văn
- Một cuộc thảo luận về sách giáo khoa tiếng Việt trên báo chí Sài Gòn 1929-1930
- Phan Khôi và cuộc tranh luận về sử học trên Đông Pháp thời báo 1928
- Liệu có thể xem Phan Khôi như một tác gia văn học quốc ngữ Nam Bộ?
- Một cách lý giải về sự học và tình thầy trò
- Suy nghĩ từ hành trình khai quật quá khứ

© 2009 Lại Nguyên Ân