GHI CHÚ

  

Phần ghi “NHẬT KÝ THANH NIÊN XUNG PHONG” của Trần Văn Thùy dừng lại ở đây.

Sau thời điểm này, anh được cử ra Bắc, vào học tại Đại học Giao thông vận tải.

Như vậy, từ tháng 7/1965 đến tháng 9/1969, Trần Văn Thùy là thanh niên xung phong thuộc Đội 25 Ban Xây dựng 12 Bộ Giao thông vận tải.

Tóm tắt các giai đoạn công tác tiếp theo của Trần Văn Thùy:

Từ tháng 9/1969 đến tháng 7/1975: là sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải; tháng 7/1975 tốt nghiệp kỹ sư khoa cầu đường.

Từ tháng 8/1975 đến tháng 3/1985: là cán bộ kỹ thuật Phòng kỹ thuật của Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng cầu Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải).

Từ tháng 4/1985 đến tháng 12/1990: là kỹ sư thuộc Xí nghiệp khảo sát thiết kế Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải).

Ngày 17/7/1985: được kết nạp Đảng.

Năm 1985: được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất.

Từ tháng 01/1991 đến tháng 10/1996: là Cán bộ kỹ thuật, sau đó là Phó giám đốc Xí nghiệp thiết kế Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải).

Năm 1992: được xác nhận là thương binh hạng 3/4.

Năm 1995: được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải”.

Từ tháng 11/1996 đến tháng 10/1999: là Kỹ sư chính, Phòng Kỹ thuật công trình, Tổng công ty xây dựng Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải).

Từ tháng 11/1999 đến đầu năm 2002: là Kỹ sư trưởng Ban điều hành Dự án cầu Trung Hà của Tổng công ty xây dựng Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải).

Từ đầu năm 2002, được cử là Kỹ sư trưởng điều hành Dự án cầu Yên Lệnh của Tổng công ty xây dựng Thăng Long (Bộ Giao thông vận tải).

Giữa tháng 7/2002: bị đột qụy, được đưa đi cấp cứu và sau đó mất tại bệnh viện Việt-Đức (Hà Nội) ngày 18 tháng 7 năm 2002. 

(theo tài liệu của gia đình tác giả

và của Tổng công ty xây dựng Thăng Long,

 Bộ giao thông vận tải)

 

Kỹ sư TRẦN VĂN THÙY,

2 ảnh, chụp năm 1990, trong chuyến đi thăm Nga