Mục lục

 - Lời dẫn

 PHẦN I

- Văn xuôi 1975-1985: diện mạo và vấn đề
- Mấy nhận xét về một số tác giả văn xuôi lứa “tứ tuần”
- “Tôi thích cái hôm nay ngổn ngang bề bộn”…
- Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu những năm 1980
- Khi quyền kể chuyện được trao cho nhân vật
- Thành công của Nguyễn Mạnh Tuấn

- “Giấc mơ”, thơ trong kịch
- Tìm giọng mới, thích hợp với người thời mình
- Trần Đăng Khoa, trước con đường hình thành một cá tính thơ

- Đóng góp của văn học vào tiến trình ý thức xã hội
- Giọng văn xuôi tiểu luận Chế Lan Viên
- Khía cạnh nhà phê bình ở một nhà thơ
- Xung quang thể tài chân dung văn học
- Một nghề không nổi danh
- Ngày Nguyễn Tuân ra đi
- Nghĩ về Xuân Quỳnh, con người và nhà thơ
- Một trong muôn vàn đời văn dang dở…
- Người chị ơn nghĩa thảo hiền   
  
PHẦN II
- Nghệ sĩ và xã hội
- Sòng phẳng với quá khứ
- Về một phương diện của quan hệ giữa văn nghệ và chính trị
- Vài điều cần trao đổi lại
- Cơ chế hành chính quan liêu bao cấp và hoạt động văn hóa văn nghệ
- Để các tổ chức xã hội không bị quan liêu hóa
- Cần một thiết chế văn hóa văn nghệ phù hợp trong nhà nước pháp quyền
- Đổi mới điều kiện sống – là điều kiện sống của đổi mới
- Để có cái mới…
- Mấy ý kiến về phê bình văn học
- Đã nghĩ lối mới hay vẫn nghĩ lối cũ?
- Đôi điều về phê bình và phê bình “trẻ”

- Những nghịch lý của phê bình
- Xung quanh một cuộc luận chiến về lý thuyết văn học
- Thêm vài ý kiến về một cuộc thảo luận
- Một vài vấn đề xung quanh việc nghiên cứu văn học Việt Nam thế kỷ XX
  
PHẦN III
- Đọc văn phải khác với đọc sử
- Nhân xem phim “Đêm hội Long Trì”, nghĩ về một lối tiếp cận lịch sử
- Những đặc điểm của tiếu thuyết “Thiên sứ”
- Thơ như một hiện tượng nhân cách
- Độ rộng nghiệt ngã
- Một ký ức sống lại
- Tiếng Việt sẽ ra sao?
- Đề xuất về một chữ cái tiếng Việt
- Án văn chương cũng có ba bảy đường
- Truyện dịch 1991 hay là sự vắng mặt của văn học
- Vì sao sách quý bị bán làm giấy loại?
 
PHẦN IV
- Văn nghệ và cuộc sống hôm nay
- Mấy nhận xét về một hiện trạng văn hóa
- Vấn đề hội nhập: Từ kinh tế đến văn hóa
- Thần thoại, văn học, văn học huyền thoại
- Đừng nên mọt chiều tán dương huyền thoại
- Lý tính là cái cần nhất

© 1997 Lại Nguyên Ân