MỤC LỤC

–  Lời dẫn

Vai trò của Hà Nội trong sự phát triển của chữ Quốc Ngữ, báo chí và văn học Việt Nam thời hiện đại (nửa đầu thế kỷ XX)

Đôi nét về chữ Quốc Ngữ và đời sống cộng đồng người Việt

Vấn đề giữ gìn những di sản trứ thuật và sáng tác bằng chữ Quốc Ngữ

“Mặt nạ tác giả” – một gợi ý cho việc tiếp cận một vài hiện tượng văn học sử Việt Nam 

Phan Khôi và cuộc thi Quốc sử của báo “Thần Chung”, Sài Gòn 1929

Phan Khôi với phong trào Thơ Mới

Bài thơ “Tình già” và một mối tình thời trẻ

Sơ lược về đời làm báo của Phan Khôi

Phạm trù chủ nghĩa cá nhân của tư tưởng phương Tây

Về những tác phẩm Nguyễn An Ninh đăng nhật báo

Thêm tài liệu về Nguyễn An Ninh và báo “Trung Lập”

Vài nét về Đào Trinh Nhất – nhà báo

Vũ Đình Long, ông chủ Tân Dân thư quán, một doanh gia thành đạt trên thị trường sách báo văn nghệ 1925-1945

Góp thêm một vài ý kiến xung quanh việc tiếp cận di sản văn học của Nguyễn Triệu Luật

Lời giới thiệu sưu tập CD tạp chí “Tri tân” 

Đi tìm dấu tích tờ báo “Sáng Tạo” (Hà Nội, 1956)

Trương Tửu như một tác gia và như một nhân vật văn hóa-lịch sử cần được tiếp cận nghiên cứu một cách bài bản

Hoàng Lộc, một nhà thơ mới

Văn xuôi tự sự Lưu Trọng Lư

Đôi nét về Hồ Hữu Tường và tiểu thuyết “Phi Lạc sang Tàu”

Phải chăng nhà văn Lan Khai từng có bút danh Nguyễn Văn Huyên?

Mấy kỷ niệm về Xuân Quỳnh

Về việc giới thiệu văn học Việt Nam ra nước ngoài