Lời dẫn

 

         Sách này là cuốn phê bình-tiểu luận thứ sáu của tôi, sau các cuốn “Văn học và phê bình” (1984), “Sống với văn học cùng thời” (1997, 2003), “Đọc lại người trước, đọc lại người xưa” (1998), “Mênh mông chật chội” (2009), “Tìm lại di sản” (2013). Được tập hợp vào cuốn này là một phần trong số những bài viết khoảng mươi năm gần lại đây, đôi khi cũng có bài viết sớm hơn, mới tìm lại được.

         Bạn đọc sẽ thấy, các bài viết ở đây thường quần tụ quanh một số tác giả, tác phẩm, sự kiện, vấn đề thuộc những mảng văn học sử vốn nằm trong tầm quan sát phân tích thường xuyên của người viết: văn học Việt Nam thời Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa XHCN Việt Nam, hoặc, văn học Việt Nam khi mới bước vào thời hiện đại, hồi nửa đầu thế kỷ XX.   

         Hy vọng cuốn sách có thể có ích cho bạn đọc.

                                                                                          Tháng Chín 2015