MỤC LỤC

- Lời dẫn

 

- Xuân Diệu, trong những năm 1954-1958

- Đôi dòng ghi sau tác phẩm “Đi! Đây Việt Bắc”, hùng ca-lụa của Trần  Dần

- “Tập san Phê bình”, một ấn phẩm tư nhân ở miền Bắc hồi 1957-58

- Đi tìm dấu tích tờ tuần báo “Sáng tạo” (Hà Nội, 1956)

- Nhân nhớ lại một bản thảo bị mất

- Hội nhà văn Việt Nam: Sự thành lập và hai năm tồn tại đầu tiên (1957-58)

- Văn xuôi Chu Văn

- Vài ý nghĩ nhân một hội thảo về Nguyễn Huy Tưởng

- Vài ý nghĩ nhân một hội thảo về Tố Hữu

- Vài ý nghĩ nhân kỷ niệm 60 năm Viện Văn học

- Nói thêm vài chi tiết về nhà thơ Quang Dũng 

- Duyên nợ với thơ

- Tưởng nhớ nhà nghiên cứu Đỗ Đức Hiểu

- Nhớ Trần Quốc Vượng, một bậc đàn anh

- Tưởng nhớ anh Hoàng Ngọc Hiến

- Một vài kỷ niệm về Đào Thái Tôn

- Mấy nét về đường văn Nguyễn Xuân Khánh

- Trở lại vấn đề trung tâm – ngoại vi

- Hình thành, định hình, trưởng thành, phân hóa

- Văn học đổi mới hay là sự thức tỉnh nửa vời của một lớp nhà văn

- Tái cơ cấu thiết chế văn nghệ: nhiệm vụ khả thi

***

- Thử tìm dấu vết Vũ Bằng trên hai tờ báo: Trung Việt tân văn (Hà Nội, 1946) và Lửa sống (Hải Phòng, 1954-55) …

- Ngô Tất Tố với các tờ báo Tuần lễ (Vinh, 1938-40) và Trung Việt tân văn (Hà Nội, 1946)

- Thơ hát nói của Ưu Thiên Bùi Kỷ

- Dấu ấn Hàn Mặc Tử

- Câu chuyện đi tìm lại bản in đầu của tập thơ “Gái quê”

- Tạp văn Vũ Trọng Phụng

- Nhà báo Vũ Trọng Phụng tự phê bình

- Vũ Trọng Phụng trích dẫn Maupassant

- Thơ Bích Khê trên sách báo Việt trước 1945

- Một liên văn bản: bài “Hoàng hoa” của Bích Khê và bản dịch “Chinh phụ ngâm”

- Chung quanh quan niệm về “sân khấu tâm linh”

- Đâu là những nguyên tắc phương pháp luận để nghiên cứu văn học địa phương?

- Nhân một số ý kiến về “Từ điển văn học, bộ mới”

- Sách bách khoa sao lại gọi là “Tổng tập”?

- Một vài ý kiến về việc biên soạn Bách khoa thư văn học

- Phóng tác hay bóp méo thế giới nghệ thuật Vũ Trọng Phụng?

- Nên xem Tự Lực văn đoàn như một “nhóm lợi ích” trong văn nghệ

- Câu chuyện thái độ đối với lớp trẻ

- Phan Khôi và những cuộc tranh luận về “Truyện Kiều” những năm 1920-30

- Về chất lượng biên tập sách

- Khi các nhà xuất bản thờ ơ với Hội sách

- Thoái hóa trong nghề sách

- Xung quanh chuyện kiểm soát chất lượng sách in

- Chuyện trồng cây

- Chuyện vệ sinh

- Chuyện áo quần

- Chuyện thị hiếu văn nghệ

- Tâm linh ... mấy hột

- Khi mê tín được gắn dấu quốc gia