NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

2016

 

BẢN IN GIẤY:

TỪNG ĐOẠN ĐƯỜNG VĂN

Tiểu luận, phê bình của LẠI NGUYÊN ÂN

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

65 Nguyễn Du, Hà Nội

Chịu trách nhiệm xuất bản: Phạm Trung Đỉnh

Chịu trách nhiệm bản thảo: Trần Quang Quý

Biên tập: Tạ Viết Đãng (Tạ Duy Anh)

Tổ chức bản thảo: Nguyễn Quang Hoài

Bìa: Lê Đức Lợi

In lần thứ nhất 256 cuốn, 532 trang, khổ 14x20cm

tại Cty CP KH-CN Hoàng Quốc Việt,

18 ngõ Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giấy đăng ký KHXB số 2577-1016/CXBIPH/08-76/HNV,

QĐXB của Giám đốc số 1113/QĐ-NXB HNV cấp ngày 15.8.2016

In xong và nộp lưu chiểu: tháng 9 năm 2016

 

LƯU Ý CỦA TÁC GIẢ:

Bản điện tử có những bài vốn không có ở bản in giấy