CÁC TÁC PHẨM

MỚI TÌM THẤY

 

 

LẠI NGUYÊN ÂN

sưu tầm và biên soạn

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA SÀI GÒN

90 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

ĐỖ THỊ PHẤN

Biên tập ĐỨC HUY

Sửa bản in ANH KHOA

Bìa MAI QUẾ VŨ

Vi tính CẨM HÀ

 

 

Iin 1.000 bản khổ 16x24cm tại Công ty in cổ phần Khánh Hội,

Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 380-2009/CXB/07-08/VHSG

cấp ngày 7-5-2009. In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2010

 

 

 

 

© 2010  Lại Nguyên Ân

Người sưu tầm giữ bản quyền

về các văn bản sưu tầm biên soạn và tái công bố