NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA-VĂN NGHỆ

Thành phố Hồ Chí Minh, 2016

 

88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận I – TP. HCM

ĐT: (08)38216009 – 39142419 – Fax: (08)39142890

Email: nxbvhvn@nxbvanhoavannghe.org.vn

nxbvanhoavannghe@yahoo.com.vn

Website bán hàng trực tuyến: nxbvanhoavannghe.org.vn

Cửa hàng sách: 310 Trần Hưng Đạo, Quận I – TP.HCM

Gian hàng 03 Đường sách TP. HCM, đường Nguyễn Văn Bình, Quận I TP.HCM

 

---------------------------------

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: HUỲNH THỊ XUÂN HẠNH

Chịu trách nhiệm nội dung: BÙI ĐỨC HUY

Biên tập: Trần Thị Hoàng Tần

Sửa bản in: Mai Hoàng

Trình bày: Ngọc Huệ

Bìa: Di Linh

-------------------------------

 

Số lượng in: 1.000 cuốn, khổ 14,5x20,5cm

Tại Xí nghiệp in FAHASA

Địa chỉ: 774 đường Trường Chinh, P.15, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

Số đăng ký KHXB: 3428-2016/CXBIPH/6-140/VNTPHCM.

Quyết định xuất bản số: 549-QĐ/NXBVHVN, ký ngày 21/12/2016

Mã số ISBN:978-604-68-3223-2

In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2017

 

 

----------------------------

 

BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN

ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM

 

Lại Nguyên Ân, 1945-

         Nghiên cứu văn bản tiểu thuyết Số Đỏ / Lại Nguyên Ân. – T.P. Hồ Chí Minh:

Văn hóa – Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2016.

512          .; 20,5 cm.

 

1. Vũ Trọng Phụng, 1912-1939- -Số đỏ.        2. Tiểu thuyết Việt Nam – Thế kỷ 20 – Lịch sử và phê bình. 3. Văn học Việt Nam – Thế kỷ 20 – Lịch sử và phê bình. I. Ts.

895.922332 – ddc 23

L185-A48