PHAN KHÔI

TÁC PHẨM

đăng báo 1929

LẠI NGUYÊN ÂN

sưu tầm, biên soạn

 

 

 

Những tác phẩm của nhà báo, học giả Phan Khôi (1887-1959) đăng trên báo chí ở Sài Gòn trong năm 1929, chủ yếu là trên nhật báo Thần chung tuần báo Phụ nữ tân văn, lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn và công bố sau hơn 70 năm bị rơi vào quên lãng.

 

 

  

NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG

2004