PHAN KHÔI

TÁC PHẨM

đăng báo 1930

LẠI NGUYÊN ÂN

sưu tầm, biên soạn

 

 

 

 

 

 

  

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây
Hà Nội, 2005

 

 

Những tác phẩm của nhà báo, học giả Phan Khôi (1887 - 1959) đăng trên báo chí trong năm 1930, chủ yếu là các nhật báo Thần chung, Trung lập và tuần báo Phụ nữ tân văn ở Sài Gòn, nhật báo Phổ thông ở Hà Nội, sau hơn 70 năm bị rơi vào quên lãng, lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn và tái công bố.