TRUNG LẬP TẠM NGHỈ VIỆC CÔNG KÍCH ÔNG NGUYỄN PHAN LONG

 

Đối với cái bài công kích ông Phan Khôi mà báo Đuốc nhà Nam mới đăng ở sau hết, người đương cuộc là ông Phan Khôi có viết bài đáp lại. Nhưng vì mới nghe tin rằng ông Nguyễn Phan Long lúc nầy đương bị bối rối về nhiều nỗi gia tình, kể cũng là đáng buồn cho ông lắm, nên bổn báo tổng lý là ông Trần Thiện Quý đã khuyên can ông Phan hãy tạm ngưng cuộc bút chiến ấy lại. Vậy xin bá cáo để ai nấy biết cho.

T.L.

Trung Lập, Sài Gòn, s.6216 (7.8.1930)

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004