PHAN KHÔI

TÁC PHẨM

đăng báo 1931

LẠI NGUYÊN ÂN

sưu tầm, biên soạn

 

 

 

Những tác phẩm của nhà báo, học giả Phan Khôi (1887-1959) đăng trên báo chí trong năm 1931, chủ yếu là trên nhật báo Trung lập tuần báo Phụ nữ tân văn ở Sài Gòn, báo Đông tây ở Hà Nội, sau hơn 70 năm bị rơi vào quên lãng, lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn và tái công bố.

 

 

 

  

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

2006