MỘNG DU KIM CỔ

(Kiểm duyệt bỏ)

12 giờ! 1 giờ! Đêm nay là cái đêm gì mà trời sao nóng hầm hun khô khối óc. Thông Reo cũng bí, viết chưa mòn mà bài đã cạn, nghỉ, nghỉ thét nghẽo trên bàn!

"Roong! roong! Lausanne! Lausanne! Mau lên đi!" Mừng quýnh, Thông Reo nhảy phóc lên máy bay! Đi đâu? À nghe nói Lausanne, đi thì đi... "Lausanne! tới rồi, xuống!" [........] [*]

– Ừ, thì các ông cứ trả tất nợ chiến tranh đi! Hay là bãi binh bị đi cũng được.

– Úy! Một nước văn minh phong phú, khi không mà bị man di mọi rợ phá hại tan tành, đã không được bồi thường cho thỏa mãn, mà còn muốn nói chuyện làm mồi cho quân nghịch nữa. Không, không được đâu! Phải bồi thường đã, rồi sẽ nói đến nợ nần.

– Trời ôi! bồi thường gì! Nghèo cạp sắt mà lấy đâu bồi thường chớ?

Thông Reo nghe rồi mồ hôi ra ướt áo! Thiệt trọn đời mình mới nghe đám đòi nợ khổng lồ nầy đây. Ngồi ngẩn người ra rồi quên mình ngủ gục, mơ màng nhớ chuyện chiêm bao của vua Ê-gýp xưa, thấy 7 con bò béo đương ăn ngoài ruộng bị 7 con bò gầy ở đâu dưới sông Nin chạy lên nuốt hết, rồi ban ra biết đặng máy trời luân chuyển hết thạnh tới suy.

Tiếng kẻng reng reng, tỉnh dậy cười mình nhớ chuyện hoang đàng cũ rích, mà lạ sao đối với việc đương thời lại có điều phù hạp! Chẳng hay hồi đó người Ê-gýp có kêu nài với ai chăng? Song dẫu có kêu đi nữa thì chắc cũng vẳng nghe trên không có tiếng "để coi", "để coi" mà thôi. Còn các ông tranh biện Lausanne ngày nay có lẽ cãi nhau cho rát họng, rồi cũng sấp lưng lủi thủi mà về, đợi kỳ khác sẽ [............](*)

– "Roong! roong! Lausanne – Saïgon!"

Ù té chạy Thông Reo nhào vô ca-bin.

– "Roong roong! Athènes, Baghdad..."

Buồn, anh bi-lốt nói chuyện với người bên cạnh:

– Rủi quá, ông nhè năm nay mà đi du lịch Nam Kỳ. Cái xứ gì mà độ nầy họ kêu đói kêu khổ thiếu điều đất cũng nẻ bụng ra được nữa. Họ giàu khi nào ở đâu, chớ bây giờ chết hụt.

(Kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6768 (1. 7. 1932)


 

[*] Chỗ này báo gốc chấm lửng 1 dòng, ước chừng có trên 10 từ bị bỏ.

(*) Chỗ này báo gốc chấm lửng liền 2 dòng, ước chừng có trên dưới 20 từ bị bỏ.

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân