Nhờ vợ nên trang văn hào

Bổn tiểu thuyết Scarlet Letter là bổn tiểu thuyết danh tiếng thứ nhứt bên nước Mỹ, của tay văn hào Hawthorrne (1804-1864) làm ra. Ông nầy làm được bộ tiểu thuyết ấy và nên trang văn hào cũng là nhờ có bà vợ ổng một phần.

Nguyên trước kia Hawthorne làm việc quan ở một tỉnh kia, vì cớ nào đó bị cách chức. Nghĩ đến sự mình mất chỗ làm, sau nầy bề sanh nhai chắc là khốn khó, nhứt là làm phiền rầu cho vợ nữa, cho nên khi ổng trở về tới nhà thì buồn rười rượi. Nhưng khi đem đầu đuôi câu chuyện mình bị cách nói cho vợ nghe, thì bà vợ lại ra dáng tự nhiên như không việc gì hết. Thong thả vô bếp nấu dọn cho ông ấy ăn, rồi vừa ăn bà vừa nói chuyện rằng: "Được cách chức khỏi làm việc quan nữa là tốt lắm chớ sao? Mình bình nhựt cứ ước ao cho được thong thả hoài; thế thì bây giờ ở nhà thong thả đó, sẽ có thì giờ mà làm việc gì mình muốn làm, vậy là đáng mừng lắm chớ!"

Vừa nói mấy lời mà vừa cười một cách êm đềm ấm áp, bà ấy làm cho chồng mình trở nên vui vẻ hăng hái lên. Bắt đầu từ ngày đó, ông ta dụng công mà viết nên bộ tiểu thuyết trứ danh ấy

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân