NHỮNG ĐIỀU MÂU THUẪN

Anh Tư, nghĩ thiệt trên đời cũng nhiều điều khó hiểu. Cần gì phải đi ăn học bên Âu châu mới biết được những chuyện khó hiểu. Hằng ngày trước mắt mình đây cũng lắm chuyện làm cho mình vỡ óc. Đây nầy, để tôi đố thử anh coi anh trả lời có xuôi không.

Thôi mà, mệt quá, để ngồi ngó mông chơi cho khoẻ trí. Thông Reo cứ kiếm chuyện nầy chuyện kia mà phá rối thiên hạ hoài.

Tai nghe mắt thấy làm sao cho khỏi làm cảm động trí não. Sống đây dễ gì mà ngó mông. Vô cảm giác, vô tư tưởng là cái phần của vô động vật. Anh quên cái câu của Pascal sao: "Con người yếu ớt như một cọng lau, nhưng mà cọng lau đó biết tư tưởng"? Tôi xin hỏi anh: "Mấy cái quần nhỏ nhỏ của mấy chị bán hàng vải treo ngoài chợ đó, thợ may họ may đặng chi?"

Thông Reo cũng kỳ thật. Thôi, tôi cũng trả lời đặng coi Thông Reo muốn nói gì. May cho con nít bận.(*)

(Kiểm duyệt bỏ một đoạn dài)

Trước khi sanh ra giặc Mãn Châu đây, Nhựt với Tàu có thù hiềm gì không?

Có.

Thù hiềm gì sao?

Vì Tàu tẩy chay hàng hóa của Nhựt.

Mua không mua là quyền của Tàu, cớ sao lại đến nỗi sanh ra một cuộc chiến tranh?

Chịu thua anh đi.

Tại Thông Reo cứ lấy lý mà phá tôi. Thông Reo quên một duyên cớ khác giải được các điều mâu thuẫn đó.

Đâu anh nói cho nghe.

Lợi.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6806 (17. 8. 1932)


 

(*) Có lẽ ở đây nói đến loại quần lót trong (slip) của phụ nữ.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân