Ông Franklin với người chủ khách sạn

Benjamin Franklin (1706-1790) là nhà khoa học và phát minh ở nước Mỹ, ta đây có nhiều người biết rồi. Người ta có truyền lại một cái dật sự của ông buồn cười lắm.

Hồi ông Franklin còn nhỏ, làm nghề nhà in. Có một lần ông từ xứ Philadelphia đi qua Boston. Dọc đường phải nghỉ đêm ở một cái khách sạn, mà người chủ khách sạn đó thuở nay vẫn có tiếng là hay tra hỏi hành khách lôi thôi lắm.

Quả nhiên hôm đó vừa thấy ông Franklin ghé vào, người chủ đã bắt đầu tra hỏi liền tay, chớ không quản chi ông ấy đã ăn cơm tối hay chưa nữa. Ông Franklin nghĩ rằng cái thằng cha khó chịu nầy, nếu mình trả lời nó một câu thì nó còn hỏi mình hai chục câu nữa là ít, bèn quyết định không nói chi hết dầu va hỏi mấy thây kệ. Nhưng ông lại yêu cầu người chủ khách sạn, xin mời tất cả người nhà của va, vợ, con, đầy tớ đều đến cho ông nói chuyện.

Người chủ chẳng biết ý chi, song cũng chìu lòng khách, kêu hết vợ, con, đầy tớ lên rồi, ông Franklin dùng giọng rất xẵng xớm mà nói cùng họ rằng:

"Tôi là Benjamin Franklin; nghề của tôi là làm thợ nhà in; tuổi của tôi là 19; quê hương của tôi là Philadelphia; còn tôi đi đây là định đi đến Boston. Bởi sao tôi mời hết thảy các người đến đây? Bởi tôi muốn rằng các người có hỏi gì tôi và hỏi kỹ lưỡng đến đâu nữa, cũng cứ hỏi lấy một lượt trong lúc nầy đây; tôi sẽ trả lời cho các người hết thảy. Khi tôi trả lời rồi, xin để cho tôi ăn cơm tối kẻo đói bụng, đừng làm phiền tôi".

Ông Franklin làm như vậy rồi họ không hỏi chi nữa hết, ai nấy bỏ đi làm công việc mình. Đoạn ông đi ăn cơm thong thả, và cả đêm ấy người chủ không hỏi gì ông nữa.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân