Ông Johnson với con thỏ đồng    

Ông Samuel Johnson (1700-1784), nhà văn học nước Anh, có danh tiếng lắm, là người thứ nhứt làm ra sách bách khoa (encyclopédie) ở nước ấy. Ông từng đi chơi ở xứ Wales, có một lần ghé vào nhà quan đại tá kia, bạn mình ở đó, bị cầm cọng lại đến hai ngày. Ngày thứ nhì, người làm vườn cho quan đại tá bắt được một con thỏ đồng trong đám ruộng khoai đem nộp cho chủ, chủ coi rồi, biểu lập tức đem giao cho tên đầu bếp. Ông Johnson nghe thấy việc ấy, nói với chúng làm sao cũng đem con thỏ cho ông coi thử một chút. Chúng vâng lời đem cho. Ông Johnson tay bồng con thỏ tay mở cửa sổ rồi nhè thả nó ra mà miệng thì nói rằng: "Mau mau chạy trốn mầy!" Quan đại tá thấy làm vậy rụng rời mà hỏi rằng: "Ông làm cái gì vậy ông? Như thế có phải là bữa cơm chiều nay mất một món quý không?" Người cứu con thỏ trả lời rằng: "Vậy là tốt đó. Ông cứ có lòng thành thật mà đãi tôi là đủ, còn món thỏ, có hay không, cũng chẳng hại chi. Huống chi nó không phải là con thỏ nhà, nó ở ngoài ruộng khoai mà tại người ta bắt nó. Nhè một con vật tự do vô tội mà ăn thịt, bọn mình có phải là tàn nhẫn quá không? Vì nghĩ vậy nên tôi đã thả nó chạy mất".

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân