TẠP TRỞ

Dưới đề mục "tạp trở" (tức là các chuyện vặt), trên P.N.T.V. trong năm 1932 có một loạt bài, ký là C., D. hoặc K.., xét ra đều thuộc ngòi bút Phan Khôi. Một số bài báo nhỏ khác, mang tính chất tạp văn nhiều hơn, song tôi cũng xếp chung vào đây (L.N.A.)


 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân