Trên biển với trên giường

Có một ông quan một lính thủy nói chuyện với một ông nhà giàu, kể đến gia thế mình, đời ông và đời cha, cả hai đều vì theo nghề hải quân mà chết trên biển, nghĩa là vì chìm tàu hay là vì sao đó mà đã chôn thân trong bụng cá.

Nghe thấy thế, ông phú hộ chắc lưỡi lắc đầu, thở ra, rồi nói rằng: "Đã vậy thì, nếu tôi là ông, tôi quyết không thèm làm nghề lính thủy nữa. Chết mà lại chết trên biển, đáng ghê thay! Tôi thì tôi xin chịu thôi!" − "Thưa ông, chẳng hay cụ thân sanh ra ông với cụ cố các ngài mất ở nơi nào?" Ông nhà giàu trả lời: "Hẳn là chết ở trong nhà chớ còn đâu nữa? Mà lại là nằm trên giường!..."

Quan một đáp lại cũng giống giọng phú ông ban nãy: "Đã vậy thì, nếu tôi là ông, tôi quyết không thèm ở nhà và ngủ trên giường nữa. Chết mà lại chết trên giường, đáng ghê thay! Tôi thì tôi xin chịu thôi!"

Câu chuyện dạy cho chúng ta biết rằng đã chết thì ở đâu cũng chết hết, trên biển cũng có khác chi trên giường. Mà người đời có rời cái giường ra thì mới có công nghiệp lớn.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân