Mục lục


 

Vài lời chung về việc biên soạn các  sưu tập Tác phẩm đăng báo của Phan Khôi

Tiểu dẫn về Sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo trong năm 1932

***

- CHUYỆN "LẬP HIẾN" CÓ CHĂNG LÀ CHUYỆN THỰC
- LÝ VỚI THẾ TRƯỚC HỘI VẠN QUỐC
- THƯƠNG VỤ ẤN THƠ QUÁN Ở THƯỢNG HẢI
- MỘT CÁI ÁN MẠNG MÀ NGƯỜI THỦ PHẠM ĐƯỢC TIÊU DIÊU NGOÀI PHÁP LUẬT
- TẠI SAO TRƯƠNG HỌC LƯƠNG  KHÔNG KHÁNG CỰ NHỰT?
- CHÁNH SÁCH NỘI CÁC MỚI CỦA NHỰT VỚI DƯ LUẬN NHỰT VẪN NGHỊCH NHAU
- ÂN VÀ TÌNH
- NHÀ NƯỚC THƯƠNG DÂN THÌ XIN PHẢI CHỌN QUAN CHO KỸ
- HIỆN TÌNH CHÁNH PHỦ NAM KINH
- TRONG MỘT TUẦN LỄ HAI CÁI ÁN   PHỤ NỮ TỰ SÁT
- CHÁNH PHỦ PHÁP VẪN TRÔNG NOM ĐẾN CÁI BAO LƠN TRÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
- CÁI BIẾT CỦA TA PHẢI CHO THIẾT THỰC, CHO TỚI NƠI TỚI CHỐN
- MỘT VỤ ÁN PHÂN XỬ RẤT CÔNG BÌNH
- ĐẦU CHỢ NÓI TỚI CUỐI CHỢ
- VẤN ĐỀ CẢI CÁCH CHO PHỤ NỮ
- CHÁNH PHỦ TÀU DỜI ĐÔ HAI LẦN KHÔNG PHẢI LÀ CÁI ĐIỂM CHIẾN BẠI
- TRONG CƠN HOA-NHỰT ĐÁNH NHAU NẦY CHÚNG TA KHÁ GIỮ DANH DỰ CHO BÁO GIỚI VIỆT NAM
- VỀ VIỆC TÀU RỜI ĐÔ
- GẠO NAM KỲ CÓ THỂ LÊN GIÁ CHĂNG?
- NƯỚC DỰT THÌ ĐÁ LÒI RA
- NGƯỜI NHỰT ĐẶT TÊN MÃN CHÂU LÀ ĐẠI TRUNG QUỐC, CÓ Ý GÌ?
- TÀU ĐỒNG SANH CHÌM LÀ MỘT CÁI QUẢNG CÁO XẤU CHO NGHỀ CHẠY TÀU CỦA AN NAM
- NÓI VỀ CÁI THƠ VIÊN CỦA THƯƠNG VỤ ẤN THƠ QUÁN Ở THƯỢNG HẢI ĐÃ BỊ CHÁY
- NGƯỜI PHẢN QUỐC BÊN TÀU LÀ AI, CHỚ KHÔNG PHẢI TƯỞNG GIỚI THẠCH
- SỰ LỘN XỘN TRONG TRƯỜNG TUYỂN BỔ QUAN LẠI HÀNH CHÁNH TRUNG BẮC KỲ
- CÓ SAO NÓI VẬY; NÓI BẬY KHÔNG NÊN
- CÁI ĐIỀU TÔI THẤY TRONG SỰ QUAN THỐNG ĐỐC ĐỌC DIỄN VĂN BẰNG TIẾNG VIỆT NAM
- CUỘC HOA NHỰT HÒA BÌNH  KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC
- TRIẾT HỌC VÀ NHÂN SANH QUAN
- TÔI THẤT VỌNG VỀ ÔNG NGUYỄN TIẾN LÃNG
- MỘT ÍT SỬ LIỆU VỀ PHONG TỤC NAM KỲ ĐỘ TRĂM NĂM TRƯỚC
- SỰ PHI-LÍP-BIN ĐỘC LẬP COI CÒN CHUNG CHINH LẮM
- SỰ PHÂN CÁCH NAM NỮ VÀ SỰ TỴ HIỀM
- THẾ NÀO LÀ PHỤ NỮ GIẢI PHÓNG
- CUỘC PHỤ NỮ VẬN ĐỘNG Ở NƯỚC TRIỀU TIÊN
- TÔI ĐI XEM DIỄN THUYẾT HỒI HÔM NẦY
- GIẢI QUYẾT MỘT VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH
- VẤN ĐỀ PHỤ NỮ GIẢI PHÓNG VỚI NHÂN SANH QUAN
- TRẢ LỜI BÀI VẤN ĐỀ PHỤ NỮ GIẢI PHÓNG VỚI NHÂN SANH QUAN
- NGƯỜI VIỆT NAM ĐỐI VỚI TRẺ CON
- CÚNG TẾ CÓ NGHĨA GÌ?
- THANH NIÊN VỚI TỔ QUỐC
- MỘT LỐI THƠ MỚI TRÌNH CHÁNH GIỮA LÀNG THƠ
- THƠ VĂN XUÂN PHẢI CHO MỚI
- MỘT ÍT NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HỌC
- SỰ DÙNG CHỮ TÀU TRONG TIẾNG VIỆT
- VIỆC BẺ BÁC NGƯỜI TA KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC CHƠI
- NÓI CÙNG XUÂN ĐÌNH NÀO ĐÓ VỀ CÁI NGUYÊN TẮC DÙNG HÁN VĂN
- AI HAY NGHI, ĐƯỢC DỊP NẦY NÊN NGHI KẺO UỔNG!
- TÔI CŨNG PHÊ BÌNH HÁT CẢI LƯƠNG
- VỀ LỐI THƠ MỚI SAU BÀI TÌNH GIÀ
- TẬP VIỆT NAM TỰ ĐIỂN  CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC
- ĐÁNH ĐỔ CÁI THUYẾT DẠY TIỂU HỌC BẰNG CHỮ NHO
- TRÌNH ĐỘ HỌC CHỮ HÁN Ở NAM KỲ NGÀY XƯA VỚI NGÀY NAY
- LÀM VẬY KHÔNG PHẢI LÀ "ĐẠO VĂN"
- VỀ SỰ CÔNG KÍCH DÙNG CHỮ NHO DẠY TIỂU HỌC
- MỘT LỐI VĂN MÀ XỨ TA CHƯA CÓ: NHỰT KÝ
- SỰ HỌC CHỮ HÁN THUỞ XƯA VỚI BÂY GIỜ
- SO SÁNH VĂN PHÁP CHỮ PHÁP VỚI CHỮ HÁN
- SỰ DÙNG ĐIỂN TRONG THƠ VĂN  VÀ SỰ CHÚ THÍCH
- HỌC HỎI
- SỰ NGHỊ LUẬN SAI LẦM BỞI DÙNG CHỦ QUAN
- "NGƯU LÀ BÒ", LÀ NÓI THẬT "NGƯU LÀ CÁ", LÀ NÓI DỠN
- VĂN HỌC CHỮ HÁN CỦA NƯỚC TA
- TÊN GIÓ BỐN HƯỚNG
- SỬ VỚI TIỂU THUYẾT
- LỐI VĂN HỌC CỦA BÌNH DÂN
- SÁCH TIẾU LÂM ĐỜI XƯA

*
NHỮNG ĐIỀU NGHE THẤY

- Một ngàn đồng không là mấy
- Có, có, không, không
- Thứ tham quan ở đâu mà nhiều thế?
- Quan ranh quan lộn
- Chúng nữ đăng đàn, nhất nam lạm dự
- Ông già tôi sống lại cũng chẳng dò ra
- Làm nghĩa hay làm lợi?
- Làm việc lúc ba giờ khuyaLàm việc lúc ba giờ khuya
- Đòi với xin cũng như yêu cầu với thỉnh cầu
- Chết vì nợ
- Chuột gặm xe hơi
- Bạn của ai, chớ đâu phải bạn của dân?
- Muốn cho lịch sự mà thành không lịch sự
- Hay! Nếu vậy ai vô dân Tây làm gì?
- Còn bợ cụ lớn nữa hết?
- Dầu lính làng cũng phải biết chữ chớ
- Nếu có đường lên hoả tinh hay mặt trăng thì người Tàu lên trước
- Nhân từ thiệt chớ
- Ăn Tết rồi mới ở tù
- Xoay như chong chóng
- Chơi không thiệt thà, min chẳng thèm chơi
- Ai dóc được thì cứ việc dóc đi
- Thôi xin để vậy chớ đừng cắt nghĩa
- Công của ai?
- Ối chôi cha là anh em!
- Chước cũ mà dùng ra vẫn mới
- Hồi Minh Mạng mà ở Nam kỳ cũng gần có cọng sản
- Hễ là dịch thì đều đáng gớm hết
- Nhuận ốc hay là nhuận thân?
- Cụt ngủn mà dài nhằng
- Nhiền huỳnh liên quá
- Dốt thì thôi, đừng làm phách
- Chuyện đốt pháo hôm 22
- Một cách lừa gạt mới
- Phật học hội còn đó; còn Khổng học hội đâu?
- Đi lại rồi cũng An Nam khinh An Nam
- Hãy cho một mớ rô-bi-nê ở nơi đầu cầu Mống
- Cái đặc sắc của An Nam, ngày nay truyền qua tới Tây rồi
- Khoái quá rồi quên
- Làn vậy mới là "Tàu" cho chớ
- Viết quốc ngữ mà không đánh dấu là hại lắm
- Cô Năm Phỉ với vua Tuyên Thống
- Mấy ông già biết chạy đi núp ở đâu bây giờ?
- Không vong thì nhả ra
- Coi chưa vừa con mắt
- Họ nói cái gì vậy cà
- Văn minh của phương Đông
- Cũng thì tên, có cái họ a họ nhìn, có cái bỏ lăn lóc không ai nhìn đến…
- Vậy mà còn ai mua vé số?
- Đây rồi ghiền hết, chẳng trừ mặt nào
- Chó quào tấm khảm
- Lo gì không bán gạo được?
- Cha già nầy cũng là phản quốc đây thê!
- Câu chuyện cũ về nguyệt thực
- Những sự trái nhau
- "Ngộ trúng chơn"
- Báo ta bao giờ cho có trương phục sức?
- Cha mẹ cũng phải theo con mà du học
- Làm Tổng trưởng không bằng làm trạng sư
- Trời phá lệ
- Đố chạy thoát cái nghề nầy
- Họ lại làm nống mình
- Đời nào giết người nhiều hơn?
- Người An Nam với hội Vạn Quốc
- Dạo nầy nên đá gà lắm chớ
- "Người ta mà đến lúc buồn quá…"
- Trên đời chẳng có gì là sự thiệt
- Anh ơi! Em xin lạy cái nhẫn anh!
- Giống gì cũng không mạnh bằng hoàn cảnh hết
- Tôi thua đến con ngựa nữa
- Lời trách bị một toà báo kia
- Thiệt vậy thì mổ bụng thầy Thới ra
- Ra như vậy cũng nên ra
- Đã dư rồi, sao còn muốn nhiều thêm nữa?
- Có một mình Thông Reo hôm nay khỏi cải chánh
- Tìm vợ chợ đông
- Chẳng mình chi thầy Thới, rồi đây còn nhiều người bị mổ bụng nữa
- Khoa học còn bị chửi nữa
- Té ra cũng những kép cũ là kép cũ
- Cột đá giữa giòng
- Thằng điên ái quốc
- Hay! Cứ nhè phú ý người ta mà sửa hoài!
- Mắm Huế
- Thờ đàn bà
- Phong hoá Nam Kỳ tốt hơn đâu hết
- Tôi cũng lạy năm nhâm thân
- Ông Đề Thám có phước
- Muốn đột hay muốn cõng?
- Đừng nhơn danh ai
- Chữ danh ở đời
- Trai trẻ giết ông già, người lớn lại giết con nít
- Có làm gì, tức là quảng cáo
- Cấm kêu cụ
- Trả lời cho Sài thành
- Xứng vợ xứng chồng, con cũng xứng
- Ai cũng phải chết rồi mới thành thánh
- Ôi chà là dị đoan
- Có sừng có mỏ thì gõ với nhau
- Ăn cắp với ăn cắp
- Thùng! Thùng! Thùng! Beng! Beng! Beng!
- Giống gì mà dữ vậy
- Cái lõi của con người
- Khôn thì sống, bống thì chết
- Thứ đồ điên
- Độc khử độc
- Cây búa với hòn đe
- Cái thiên chức của cây búa
- Thôi đừng hỏi nữa
- Cùng cô Phan Thị Na ở Hà Nội
- Ngọn đèn xanh
- Vàng thiệt không sợ lửa
- Nói thiệt cái mau nghe
- Quân tử mà làm gì
- Nhơn tâm nan trắc
- Cái khó mạ vàng
- Ngang dọc một thời
- "Hãng buôn Phụ nữ", "Bạn hát nam nhi"
- Không bỏ được đâu
- Cụ Bùi diễn thuyết
- Cái thiên hạ đã có
- Mộng du kim cổ
- Khóc Phụ nữ tân văn ngày nay
- Ai sợ tẩy chay hôn?
- Không bằng con ếch
- Tính sao cũng được
- Cái nghề nguy hiểm
- Ông già mộ thể thao
- Trời gần trời xa
- Tốt danh hơn lành áo
- Khôn sống lâu hay dại sống lâu?
- Nói là bạc mà nín là vàng
- Tính già ra non
- Ông tý nhà ta
- Nhà nông ta có phước
- Hay lam hay làm
- Hãy để cho họ hát
- Văn sĩ với con buôn
- Cái đầu chặt rồi mà
- Hội đồng đưa đò
- Cái giá của con người
- Quảng cáo quá lố
- Xinh đẹp mà chi
- Tình bạn bè giữa trai với gái
- Chó ăn nem, bò uống rượu
- Dân vi quý
- Chuyện một cái bóp-phơi
- Hội nghị chế độ
- Lại mấy cách làm quảng cáo nữa
- Những điều mâu thuẫn
- Những "sự thiệt" nho nhỏ
- Vua Midas tai lừa
- Quân tử với tiểu nhơn
- Có xe hơi cũng khổ
- Danh dự
- Những tiếng chửi của thượng lưu
- Kẻ hoang với người hư
- Thầy giáo dạy giỏi
- Ông Tú sửa sách
- Quân tử oán tam niên
- Lụât luân hồi
- Tập tầm vông
- Dễ gì bắt chước
- Một cách làm giàu
- Ảnh hưởng nghịch
- Phu dâm thêm hữu tội
- Mừng đức vua Bảo Đại
- Kẻ vạch hay mét moi!
- Ăn mặc
- Thầy kiện thí hú cô hồn
- Lạ gì
- Thiến dái người
- Có tấn hoá không
- Vong ơn
- Tội nghiệp ông Khổng
- Trời cũng khổ
- Thế giới hoà bình
- Phụ nữ giải phóng
- Tù trời
- Không sợ thất nghiệp
- Sướng quá
- Biết đọc
- Tự tử là dở
- Đời lộn ngược
- Bỏ thăm cho ai
- Có trời nuôi
- Học thầy sao tày học bạn
- Gái khôn
- Đầu óc địa phương
- Bài thuốc tức
- Đảng Lập hiến
- Cái tiếng đời
- Chừng nào tận thế?
- Lý sự hay là man trá?
- Tấn tuồng đời
- Cái cảnh già
- Sao, sao?
- Ông tổ cải lương
- Anh hùng cứu quốc
- Cổ hà, kim hà?
- Thiên lương
- Khóc, cười
- Mũi nhơn oai
- Đoàn đi bộ
- Thời dữ bất thời
- Nên hay không nên
- Cái triết lý của sự chưởi
- Trở đời
- Ăn nói hữu duyên
- Học đếm
- Lo có cái ăn
- Biết thân
- Đảng Lập hiến kêu trời
- Ôm cột đình
- Ông Nguyễn Phan Long ổng giỡn
- Sanh tử
- Đông phương với Tây phương
- Thiệt hư
- Lậu với liễm
- Đạo vị
- Hụt đoàn hay hụt đỏi
- Ra làm làng
- Lính kín giả
- Kiếp trần
- Bí mật
- Cái lẽ chắc
- Ông thần tài
- Khinh hay trọng
- Sanh nghề tử nghiệp
- Chủ nợ sát nài
- Sanh ký tử quy
- Lửa, lửa!
- Lập dị
- Tiếng nói giết người
- Lương thiện
- Dị đoan

HÁN VĂN ĐỘC TU
     
 CHINOIS SANS MAITRE


- Học chữ nho theo cách mới
- Cách học chữ Hán theo phương pháp mới
- Bài học thứ nhất
- Bài học thứ hai
- Bài học thứ ba
- Bài học thứ tư
- Bài học thứ năm
- Bài học thứ sáu
- Bài học thứ bảy
- Bài học thứ tám
- Bài học thứ chín
- Bài học thứ mười
- Bài học thứ mười một
- Bài học thứ mười hai
- Đáp lời hỏi về HÁN VĂN ĐỘC TU
- Bài học thứ mười ba
- Bài học thứ mười bốn
- Đáp lời hỏi
- Bài học thứ mười lăm
- Bài học thứ mười sáu
- Bài học thứ mười bảy
- Bài học thứ mười tám
- Bài học thứ mười chín
- Bài học thứ hai mươi
- Về mục  HÁN VĂN ĐỘC TU

TẠP TRỞ

- Trời, Vua với đàn bà con gái
- Sách Tàu nói chuyện Mỵ Châu
- Phụ nữ Âu Mỹ với ma tước
- Tánh dục với thú dục
- Những cái lắt léo trong Truyện  Kiều
- Pháp luật đối với phụ nữ
- Một con chó cho một đứa con nít bú
- Sự ăn mặc của người mình thuở xưa
- Lai lịch của một vài danh từ mới
- Danh không xứng thiệt
- Đạo đức với chiến tranh
- Một bài thơ hay bị chối dài
- Sự vợ chồng ly dị ở nước Phô-lôn
- Số các nữ tác giả bên Tàu trong khoảng ba trăm năm nay
- Câu chuyện thú trong nghị viện có đàn bà
- Số mạng
- Cái bịnh ăn cắp cuả Tàu
- Khoa cách trí của nhà nho
- Mèo
- Nước ta ngày xưa có bao nhiêu voi ?
- Gĩư bí mật
- Từ đâu người mình kêu Tàu bằng  "Chệt"

CHUYỆN VẶT PHƯƠNG TÂY

- Ông Johnson với con thỏ đồng
- Khéo kẻo sạt nghiệp
- Cái đề bằng giấy trắng
- Người như gỗ đá
- Điềm chiêm bao lạ
- Đời đạm bạc của ông Pascal
- Ông Goethe không sợ mích lòng
- Ông Franklin với người chủ khách sạn
- Ngáp thì không xuỵt được
- Âm đức của nhà triết học
- Cắt nghĩa  nhựt thực
- Cho ăn mày bằng bài hát
- Hai giống di truyền
- Bị thương trở là hạnh phước
- Nhờ vợ nên trang văn hào
- Người ta chớ không phải ma
- Trên biển với trên giường
- Cải chiên dầu xức cầm ăn ngon lành

***

- THỬ DỊCH TÙY VIÊN THI THOẠI
- DỊCH TÙY VIÊN THI THOẠI
- DỊCH VĂN TƯ MÃ THIÊN
     * Lời tựa
     * Thơ trả lời cho Nhiệm An
     * Thích khách liệt truyện
- TRÒ MIỆNG
- BỨC THƯ TRẢ LỜI CHO LƯU MÔNG của TƯ MÃ QUANG
- TẦN SĨ LỤC
- HỌA KÝ

PHỤ LỤC 1
PHẦN TỒN NGHI

- BƯỚC QUA 1932
- CÁI ĐẠI THỂ CUỘC NHỰT HOA CHIẾN TRANH VÀ VẤN ĐỀ ĐẢNG TRỊ Ở TRUNG QUỐC
- DƯ LUẬN BÌNH DÂN AN NAM ĐỐI VỚI CUỘC NHỰT HOA CHIẾN TRANH
- CÁCH CHO TRIỂN NỢ LÀ ĐỠ CẢ CHO HAI BÊN BÊN NGƯỜI MẮC  NỢ CŨNG NHƯ BÊN SỔ SỰ TOÁN
- XỨ TRUNG KỲ Ở DƯỚI QUYỀN CAI TRỊ  CỦA QUAN KHÂM XỨ CHÂTEL
- DƯỚI TAY QUAN KHÂM SỨ CHÂTEL
- CHIẾC TÀU NOÊ CỦA CHÁNH PHỦ
- PHONG VẬN TAO TẾ NHƯ VẦY, SAO ÔNG PHẠM QUỲNH CÒN QUÁ Ư THẬN TRỌNG THẾ?
- THANH NIÊN TA VỚI VĂN CHƯƠNG CỔ ĐIỂN PHÁP
- HẠN CHẾ QUYỀN CHA MẸ ĐỐI VỚI CON
- TỜ DỤ ĐỨC BẢO ĐẠI VỚI VONG HỒN CỤ PHAN CHÂU TRINH
 

PHỤ LỤC 2
BÀI CỦA CÁC TÁC GIẢ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN PHAN KHÔI

- NGUYỄN TRỌNG THUẬT: Điều đình cái án quốc học
    * Lời giới thiệu
    * Bài diễn thuyết
- NGUYỄN TRỌNG THUẬT: Ông Phan Khôi sẽ nhận có Quốc học
- PHẠM QUỲNH: Trả lời ông Phan Khôi về vấn đề lập hiến
- VĂN TÔI: GIẢI ĐIỀU BÍ MẬT THỨ NHẤT HỘ THÔNG REO VỀ LÊ VĂN KIM
- TẢN ĐÀ: MỘT CÁI TAI NẠN LƯU HÀNH Ở NAM KỲ:  PHAN KHÔI
- TẢN ĐÀ: BÀI TRỪ CÁI NẠN PHAN KHÔI Ở NAM KỲ
- TẢN ĐÀ: BÀI TRỪ CÁI NẠN PHAN KHÔI Ở NAM KỲ
- TẢN ĐÀ: BÀI TRỪ CÁI NẠN PHAN KHÔI Ở NAM KỲ
- VÂN BẰNG: TÔI THẤT VỌNG VỀ ÔNG PHAN KHÔI
- THƯỢNG MINH: ĐÔI LỜI VỀ LỐI "THƠ MỚI" CỦA PHAN KHÔI
- ẤU MAI: KẾT ÁN LẠI NGUYỄN KHẮC HIẾU
- THƯỢNG MINH: ÔNG NGUYỄN KHẮC HIẾU ĐIÊN RỒI!
- ẤU MAI: CÔ HÀNG RƯỢU HÀ NAM TẠM NHƯỜNG CHỖ CHO HAI CÁI ÁN KHẮC HIẾU - PHAN KHÔI
- NGUYỄN TIẾN LÃNG:NHỦ VỚI ÔNG PHAN KHÔI ĐỪNG THẤT VỌNG NỮA
- TRỊNH ĐÌNH  RƯ: NGHĨ VỀ ÔNG NGUYỄN KHẮC HIẾU VỚI  CÁI NẠN PHAN KHÔI
- BẮC HÀ: TRẬN XUNG ĐỘT CỦA HAI ÔNG TẢN ĐÀ - CHƯƠNG DÂN HAY LÀ VẤN ĐỀ BẢO KHỔNG VÀ BÀI KHỔNG
- NGUYỄN HIỀN: THÁI CỰC VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI