Bà mẹ quan Tổng thống Mỹ không quên bọn đầy tớ

Tổng thống Roosevelt hiện đương thực hành bản chương trình kinh tế để cho nước Mỹ ra khỏi cơn khủng hoảng về kinh tế. Trong bản chương trình ấy có đạo luật lao động định giờ làm việc của thợ thuyền là 40 giờ một tuần.

            Thấy con mình biết lo đến số phận bọn dân đen, thân mẫu ông Roosevelt cũng lưu ý đến bọn đầy tớ, vì bọn này cũng đáng liệt kê vào số người lao động. Bà cụ bèn gọi tất cả những người hầu hạ trong nhà đến và bảo họ rằng từ nay họ sẽ được làm việc mỗi ngay đúng bao nhiêu giờ đấy, ngoài ra họ sẽ được nghỉ, nghĩa là họ sẽ không đến nỗi phải làm cặm cụi từ sáng sớm đến đêm khuya nữa.

            Bọn đầy tớ sướng lắm, bèn kể lại cho đầy tớ các nhà khác biết tấm lòng nhân của bà cụ. Tiếng ấy đồn đi khắp mọi nơi, nên tất cả đầy tớ các nhà khác đều răm rắp xin với chủ làm việc có giờ. Họ còn dọa sẽ làm « reo » nếu họ không được vừa ý.

Từ đấy, mỗi ngày quan Tổng thống Roosevelt nhận được rất nhiều thư về việc này.

            Rồi đây ông Roosevelt sẽ lưu ý đến và nghĩ ra một đạo luật ổn thỏa cả hai bên : chủ và đầy tớ.

 

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 6 (22. 10. 1933), tr. 11.