Bụi trong không khí

Không khí dù trong sạch thế mấy, ở trong cũng vẫn có bụi nhỏ lẫn vào. Theo như một nhà thiên văn học nước Mỹ mới nghiên cứu được, thì trong mỗi một tấc vuông đứng không khí bình thường có đến 5000 hạt bụi cho đến 49.000 hạt.

Nhờ có những bụi ấy ở trong không khí nó dọi lại ánh sáng mặt trời, cho nên khi mặt trời mới mọc và hầu lặn, giữa khoảng không mới có sắc đẹp dịu dàng như ta thấy.

Giả sử không trung chẳng có thứ bụi ấy thì e cũng chẳng có mây nữa. Bởi vì mây phải nhờ hạt bụi ấy làm cốt ở giữa rồi hơi nước bao bọc chung quanh mới thành ra.

Những bụi ấy từ đâu mà đến? Phần nhiều nó nhờ những trận gió to cuốn lên. Năm 1920, ở nước Mỹ có cơn gió lớn cuốn bao nhiêu cát và đất bột ở miền Cansers mà bay đi. Sau rồi nó rơi xuống ở Taiho, rơi cho đến hai ngày mới dứt, ấy mới thật là “mưa bụi”. Ngớt cơn “mưa” rồi, người ta phải dùng xe chở cát và đất bột ấy đem đổ nơi khác, mà phải chở đến mấy vạn chuyến xe, và mỗi cỗ xe chở nặng 50 tấn.

Ngoài gió lớn, ra, cũng có cớ khác làm cho bụi bay lên được nữa. Là như khi núi lửa phát cháy cũng cuốn được tro lên không; lại như khi người ta đốt vật gì, bụi cũng nhờ hơi lửa mà đưa lên vậy. Những bụi nào thật nhỏ thì nó cứ lừng đừng giữa trời không hề rơi xuống.  

 D.

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 2 (24. 9. 1933), tr. 7.