TẠP TRỞ

Đi cưới chồng

Bên châu Phi có mấy hòn đảo tên là Bisagos. Dân ở những đảo ấy theo chế độ mẫu quyền nên mọi người đàn bà đều có chủ quyền trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

            Về việc hôn phối thì con gái phải đi kén chồng lấy, cha mẹ không có quyền dự vào. Bằng lòng ai làm bạn trăm năm của mình, cô ả đem ngay một chén cơm đến, để trước cửa nhà này: Thế là cách mời người đàn ông đến dự tiệc. Không phải tiệc cưới đâu. Anh chàng kia còn phải làm “chồng thử” trong 8 hôm xem có vừa ý bà vợ vị lai không đã. Trong 8 hôm ấy, người con trai như là bị gởi rể ở nhà vợ, bị vợ thử thách, xem xét tính tình kỹ lưỡng.

            Sau thời kỳ ấy, người con trai về nhà chờ xem khi nào người con gái lại đem một chén cơm nữa đến để trước cửa nhà mình, tức là mình được đến nhà vợ, đẹp duyên tần tấn. Cô con gái đã cưới chồng rồi có quyền muốn thải chồng về khi nào cũng được.

            Hẳn ở đảo Bisagos, các cô ấy không cần vận động đòi nữ quyền.

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 1 (17. 9. 1933), tr. 16.