Lâu, lâu quá; mau, mau quá

Hiện ở bên Thượng Hải có người đàn bà, kêu là Mme Sun Mohze, năm nay 54 tuổi mà mang cái bụng thè lè; theo lời bà ta thì là có chửa từ năm 51 tuổi mà đến nay chưa đẻ.

Bà ấy có đi đến thầy thuốc tây để xem thử bao giờ đẻ, thì thầy thuốc bảo còn sáu tháng nữa kia. Tính ra, nếu quả như lời thầy thuốc, thì bà ấy có mang vừa đúng bốn năm. Lâu, lâu quá!

Thế mà có người chỉ hoài thai có mươi hôm (?) thì đẻ. Mau, mau quá!

Mới rồi báo bên Pháp có đăng tin cô bé Adrienne Delemarre mới có 12 tuổi rưỡi mà đã lấy chồng. Chồng làm tá điền, tên là Henri Pinteaux, 17 tuổi.

Hai bên đã phải lòng nhau, quyết lấy nhau. Nhưng theo luật nước Pháp, cô bé chưa tới tuổi, nếu muốn kết hôn, phải có mạng lệnh đặc biệt của quan Tổng thống mới được. Vậy quan Tổng thống Lebrun đã ký một đạo mạng lệnh đặc biệt cho hai người kết hôn hôm 7 septembre rồi.

Cô Adrienne tuy còn nhỏ tuổi mà trạc người đã lớn bằng con gái 18 – 19, cho nên mới được cuộc kết hôn lệ ngoại này.

Lấy nhau từ bữa 7 septembre mà đến hôm 17 cùng tháng ấy thì đã có điện tín đi khắp các nơi, nói rằng cô Adrienne đã đẻ được một đứa con trai ngộ lắm, cân được 4 kilô.

Ở bên ta chưa hề có ai sớm chồng mà cũng sớm con đến như thế!

P.

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 4 (8. 10. 1933), tr. 18.