PHAN KHÔI

 

 

TÁC PHẨM

đăng báo 1933-1934

 

LẠI NGUYÊN ÂN

sưu tầm và biên soạn

 

 

Những tác phẩm của nhà báo, học giả Phan Khôi (1887-1959) đăng trên báo chí trong các năm 1933-34, chủ yếu là trên các báo Trung lập Phụ nữ tân văn ở Sài Gòn,  Thực nghiệp dân báo và  Phụ nữ  thời đàm  ở Hà Nội, sau hơn 70 năm bị rơi vào quên lãng, lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn và tái công bố.

 

© 2012  Lại Nguyên Ân

________________________________________________

PHAN KHÔI

 

 

TÁC PHẨM

đăng báo 1933-1934

LẠI NGUYÊN ÂN

sưu tầm và biên soạn

 

 

 

 

 

 

                       

 

NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC

Hà Nội, 2013

 

 

________________________________________________

PHAN KHÔI

TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1933-1934

Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn

 

NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC

53 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Phòng Phát hành: (84-4) 3944 7279; (84-4) 3945 4661

Fax : (84-4) 3945 4660

Email: lienhe@nxbtrithuc.com.vn

Website: www.nxbtrithuc.com.vn

www.muasach.nxbtrithuc.com.vn

 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản

CHU HẢO

 

Biên tập NGUYỄN ANH QUÂN, VŨ THU HẰNG,

Bìa TRẦN THỊ TUYẾT

Trình bày LỀU THU THỦY

Sửa bản in NGƯỜI BIÊN SOẠN

BẢN IN GIẤY:

In lần thứ nhất 300 bản, 575 trang, khuôn khổ 16x24 cm.

Tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.

Đăng ký Kế hoạch xuất bản số: 215-2013/CXB/30-03/TrT.

Quyết định xuất bản số: 48/QĐ-NXBTrT, ngày 03/09/2013.

In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2013.

 

 

________________________________________________

CÁC SƯU TẬP

TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO CỦA PHAN KHÔI

ĐÃ XUẤT BẢN

* Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1928

 (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Đà Nẵng, 2003: Nxb. Đà Nẵng, 444 tr. 14,5 x 20,5cm

* Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1929

 (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Đà Nẵng, 2005: Nxb. Đà Nẵng, 780 tr. 14,5 x 20,5cm

* Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1930

(Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

 Hà Nội, 2006: Nxb. Hội Nhà Văn, 1024 tr. 14,5 x 20,5cm

* Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1931

(Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

 Hà Nội, 2007: Nxb. Hội Nhà Văn, 1032 tr. 14,5 x 20,5cm

 

* Phan Khôi viết và dịch Lỗ Tấn

              (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Hà Nội, 2007: Nxb. Hội Nhà Văn, 560 tr. 14 x 20,5cm

* Phan Khôi: Tác phẩm đăng báo 1932

(Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

 Hà Nội, 2007: Nxb. Tri Thức, 896 tr. 16 x 24cm

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2010