Mục lục

Vài lời chung về việc biên soạn các Sưu tập tác phẩm đăng báo của Phan Khôi

Tiểu dẫn về Sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo trong năm 1935

Một số sách dùng để tra cứu

***

NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ BỎ ĐỈA VÀO TAI

VIỆC NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ BỎ ĐỈA VÀO TAI

BỘ XÃ DÂN KINH TẾ SẼ LÀM GÌ?

THƠ NGỎ KÍNH TRÌNH QUAN PHỦ THỪA THIÊN

QUAN NÊN ĐỐI VỚI DÂN THẾ NÀO

BÁO HẠI CHỈ TẠI ÔNG NGHỊ VIÊN THƯỜNG TRỰC

LẠI ĐÍNH CHÍNH NỮA

VIỆC NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ BỎ ĐỈA VÀO TAI

MỘT VIỆC RẤT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM THUẬT SĨ PHU

XÂM QUYỀN HAY NGOẠI THỦY: SỨ TÒA LÀM VIỆC CỦA TỈNH ĐƯỜNG

ĐÁP MỘT THẦY THUỐC NAM KỲ

BIỂU ĐỒNG TÌNH VỚI VIỆC CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC ĐẾN LẬP NGHIỆP Ở ĐÀ LẠT          

I.

            II.

NAM TRIỀU PHẢI CÓ THÊM MỘT CƠ QUAN GIÁM SÁT

MỘT CÁI OÁN NGƯỜI NHÀ ĐOAN GÂY RA CHỐN DÂN GIAN

MỘT ĐIỀU VÔ LÝ TRONG VIỆC ĐẠC ĐIỀN

THẦY TRÒ ĐỜI NAY CÓ THỂ LẤY NHAU ĐƯỢC KHÔNG?

HỘI “PHẬT SINH NHẬT” Ở HUẾ

NHÂN DÂN THÀNH HUẾ ĐỐI VỚI NGÀY LỄ VÍA PHẬT

NÊN PHÂN BIỆT TÔNG GIÁO VỚI SỰ MÊ TÍN

MÙA THUẾ TỚI GIÁ BẠC CAO, DÂN CHỊU THIỆT NHIỀU

SỰ HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC HỘI PHẬT GIÁO BA KỲ

NGƯỜI BỊ BẮT THUỐC PHIỆN LẬU ĐÃ ĐƯỢC THẢ

ĐẢNG VIÊN CỌNG SẢN SAO CŨNG ĐƯỢC DỰ CỬ VÀ ĐẮC CỬ

SAU CẢI CÁCH, VIỆC HƯƠNG THƠ THÀNH HIỆU THẾ NÀO

CÂU HỎI ĐẶT RA DƯỚI QUYỀN TƯ PHÁP NAM TRIỀU

VỀ VỤ KIỆN VỢ CHỒNG THAM ÂN

LIẾC QUA NỘI DUNG TỜ VIỆT-HOA THƯƠNG ƯỚC

MỘT CÁI ÁN ĐIỀN THỔ RẤT TRÁI LẼ Ở PHÚ YÊN

            I. Quan tỉnh làm pháp luật mất cả tín dụng

            II. Quan tỉnh làm tổn uy vọng của chính phủ

            III. Bộ Tư pháp có quyền cải nghĩ cái án này dù nó đã là chung thẩm

HĂM BA THÁNG NĂM KHÔNG ĐÁNG LÀ NGÀY QUỐC SỈ

MẤY VIỆC XẢY RA Ở HUẾ TRƯỚC VÀ SAU NGÀY THẤT THỦ

1. Các con nuôi vua Tự Đức

            2. Sáu tháng ba vua

            3. Trong ngoài ghét nhau

            4. Người Pháp lập vua

XUNG QUANH CHUYỆN KINH THÀNH THẤT THỦ

Nhân giặc giã làm giàu

            Đánh giặc mà đi coi

            Thọ Xuân Vương với cuộc thất thủ

            Một người bồi bị giết bởi tay một viên đội phấn nghĩa

            Thái độ Tôn Thất Thuyết trước ngày hăm ba

            Một bà đầm đòi bắn ông Nguyễn Văn Tường

            Thơ ông Nguyễn Văn Tường

            Thuyết nan phân thuyết, Tường triệu bất tường

            Hữu quân Hồ Hiển đòi chém Nguyễn Văn Tường

            Hăm ba tháng năm có quốc tế

LAI LỊCH BỨC THƠ CỦA NGUYỄN VĂN TƯỜNG

THƠ NGUYỄN VĂN TƯỜNG GỞI CHO NGUYÊN SÚY NƯỚC PHÁP Ở  TÂY-TY

ÍT LỜI VỀ VIỆC ÔNG HUYỆN QUỲNH LƯU ĐÁNH ÔNG CỬ HỒ PHI THỐNG

TẠI SAO TÔI MẠT SÁT ÔNG TÔN THẤT THUYẾT

I.

II.

SỰ TỪ CHỨC CỦA CÁC BẬC ĐẠI THẦN

- HƯỞNG ỨNG VỚI TIN VĂN

NẾU Ý VÀ Á ĐÁNH NHAU, ANH VÀ NHẬT SẼ BỊ LÔI KÉO VÀO MÀ GÂY RA CUỘC THẾ CHIẾN

NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM CỦA Ý TRONG CUỘC Ý – Á CHIẾN TRANH

CÁI GHẾ NGHỊ TRƯỞNG TRONG NGÀY NHÓM VIỆN DÂN BIỂU

NHÀ VĂN SĨ HENRI BARBUSSE QUA ĐỜI

MẤY THỨ SÁCH LỊCH SỬ SAO LẠI BỊ CẤM Ở TRUNG KỲ

NGƯỜI BẤT HỌC KHÔNG ĐÁNG Ở NGÔI CAO

HÃY BƯNG NHỮNG CÁI MIỆNG THỦ CỰU LẠI ĐỂ CHO TỈNH LỴ BÌNH ĐỊNH DỜI XUỐNG QUY NHƠN

TRUNG KỲ MAY RA ĐƯỢC BỚT CHÍN VẠN ĐỒNG BẠC THUẾ

CHÚNG TÔI ĐỂ Ý ĐẾN VIỆN DÂN BIỂU TRUNG KỲ LẮM CHỚ

NGƯỜI KHÔNG THIẾU MÀ LÀM NHƯ THIẾU NGƯỜI

VỀ MÓN TIỀN ĐỆ NẠP CHO NAM TRIỀU HẰNG NĂM, XỨ BẮC KỲ ĐÃ QUÊN BẴNG

- GIỮA VIỆN DÂN BIỂU TRUNG KỲ - BỘ CÔNG ĐÃ THÀNH RA VẤN ĐỀ TRANH LUẬN

ÔNG ƯNG QUẢ DIỄN THUYẾT

TRẢ LỜI MỘT CÂU PHÊ BÌNH

Ý kiến ông Ưng Quả

Lời Tòa soạn

MỘT VIỆC DƯỜNG NHƯ TRÁI VỚI NGHĨA BẢO HỘ

NGƯỜI AN NAM KHÔNG ĐÁNG Ở DƯỚI QUYỀN CAI TRỊ CỦA NGƯỜI LÀO

Ở GẦN BÊN CHÂN VUA, KẺ DÂN LÀNH VẪN CỨ BỊ BÓC LỘT VÀ HIẾP ĐÁP

LÀNG THỦY TÚ BỊ BÓC LỘT VÀ HIẾP ĐÁP

Kỳ I.

Kỳ II.

Kỳ III.

NGƯỜI VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC NHẬT BẢN XÂM LƯỢC TRUNG HOA

TRỞ LẠI CÁI NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ LÀO

MẤT NƯỚC HÁ CHẲNG MONG CÓ NGÀY LẤY LẠI ?

BỘ KINH TẾ, DÙ XÃ DÂN HAY CHẲNG XÃ DÂN, CŨNG QUYẾT KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ

NÊN BÀI XÍCH LỐI VĂN KHÔNG THÀNH THỰC

CHÁNH PHỦ PHÁP MUỐN CHO VIỆT KIỀU Ở LÀO THÀNH RA DÂN LÀO CẢ SAO ?

CHÁNH PHỦ BẢO HỘ VỚI ĐIỀU ƯỚC 1884

XIN CHÁNH PHỦ NAM TRIỀU CHỈNH ĐỐN LẠI VIỆC HƯƠNG THƠ HAY DÃ TRẠM

KINH TẾ XỨ TA ĐÃ CÓ CƠ HỒI PHỤC NGUYÊN TRẠNG HAY CHƯA

CUNG CHÚC TÂN NIÊN

***

NHỚ ĐÂU NÓI ĐÓ

            Bợ đít

            Giá trị của cái biết

            Chuyện buồn cười

            Ăn cắp Tàu

            Cái lớn lao ngoài đời

            Không ưa đàn bà

            Cái trí của bò cái

            Được tài sửa

            Mô phạm của thời đại

            Một ấm bốn chén

HỒI ỨC LỤC

            Huế, hồi tôi còn nhỏ

VĂN NGHỆ TẠP ĐÀM

            Con rồng của thi nhân

            Thi nhân với nước

            Đông phong là Nhật Bản

 – CÓ CÓ KHÔNG KHÔNG

            Không, họ thích phẩm hàm hơn tiền bạc

            Lạ cho đám dân thầy ở Huế

            Rao mua giấy nặng

            Làm theo sách

            Chửi như vậy không oai

            Tiêu sao được mà tiêu

            Cái chết sao lại không cần

            Quan Ngự sử đời nay

            Sống phải vui

            Vứt mẹ nó đi

            Mà Huế vẫn “cứng”

            645 con chó không được bảo hộ

            Cha con nối nghiệp nhau

            Một thứ thuế mới

            Xe hỏa hạng tư

            Duy ông voi là lớn

            Chưa muốn nát bàn

            Hết lạy còn xin

            Mình vàng làm gì

            Phải có cuốn tự vị về tư pháp

            Như Mai Thanh Các còn chẳng làm chi, nữa là Bùi Quang Chiêu

Chết ngần ấy ít quá

Xin thi hành điều thứ nhất

Ông cấm đi guốc, tôi buộc đi giày

Một người đáng thương hơn hết

Trời sanh cái cổ để chịu chém

Bắt phong trần phải phong trần

“Dứt ít chia nhiều”

Bên Tàu cấm hút, bên An Nam hết thuốc phiện lậu

Bao giờ cho con voi đến ?

Bà Đen là gì ?

Người chết nhiều hơn kẻ sống

Khoa học của nước Việt Nam

Quan phủ Tịnh Gia ngài ra làm gì

Nói chơi thành thiệt

Có gì mà lạ ?

Ba mươi năm nay mà vẫn ngần ấy triệu

Chúng tôi nhàn hơn hết

Tôi có ngờ đâu

Cải cách phải dĩ tiệm

Tiến thì tiến cả thiện lẫn ác

 – DUYỆT BÌNH CÁC BÁO

            Một ít dư luận đối với cụ Quận Phước Môn Nguyễn Hữu Bài

                        (trích báo Tiếng dân)

                        Lời bình

            Không phải là phụ mẫu, chỉ là công bộc dân

                        (trích báo Đàn bà mới)

                        Lời bình

Chế độ báo giới quốc ngữ hiện thời

                        (trích báo Phong hóa)

                        Lời bình

            Đừng bắt Bắc Kỳ hằng năm phải chịu phần chi phí của Nam triều

                        (trích báo Công dân)

                        Lời bình

            Một loài chim con đủ làm mất nước

                        (trích báo Tiếng dân)

                        Lời bình

            Quanh việc liệt giáo viên vào ngạch hiện dịch

                        (trích báo Đuốc nhà Nam)

                        Lời bình

 

VIỆC TÒA SOẠN. SÁCH BÁO. THƯ TÍN

            Lời cảm ơn [những chúc mừng nhân Tràng An ra mắt]

            Sách mới  [4 cuốn của nhà sách Nam Ký]

            Về thơ Nam Trân

            Tin mừng [ ô. Tôn Thất Bằng có con gái lấy chồng]

            Một cuốn sách nên xem [Sào Nam văn tập]

            Trả lời chung [một số bạn đọc yêu cầu in Hán văn độc tu]

            Báo Ánh Sáng ra đời

            Zân Báo tái bản

            Sách mới [Vấn đề nghiên cứu thuốc ta ]

            Thư tín [trả lời ô. Đường Công Khai, Hà Tĩnh]

            Báo mới [Đàn văn, Hà Nội]

            Thơ tín [gởi ô. Lê Thanh, Thanh Hóa]

            Tin làng báo [tờ Thanh niên tái bản]

            Báo mới [tờ Tân nữ lưu, Hà Nội]

Giới thiệu sách mới và xin lỗi các tặng giả [Diễm dương trang, tiểu thuyết Phan Văn Dật, Cô lâu mộng, tiểu thuyết, Võ Liêm Sơn, Một đêm trước, tập đoản thiên tiểu thuyết, Tam Lang]

Ô. Bùi Ngọc Ái, quản lý báo Union Indochinoise bị bắt

Báo mới [Nghề mới, Hải Phòng]

Thơ tín [gởi ô. Xuyên Sơn, Mường Mán; ô. Trodieung, Quy Nhơn]

            Khúc ly tao, thơ Đỗ Huy Nhiệm

            Trông giòng sông Vị, sách nghiên cứu, Trần Thanh Mại

            Báo Phụ nữ tân văn bị cấm, Tứ dân văn uyển sắp ra mắt 

            Hỡi anh Đặng Phán: chẳng có gì phải cải chánh

            Tự vị Việt-Pháp của Phạm Huy Thịnh

            Báo Phong hóa bị đình bản 3 tháng

Sách báo mới [Nước non tuần báo, Bắc Ninh tuần báo, Thi văn với thời đại của Sử Bình Tử, Kép Tư Bền, tập truyện Nguyễn Công Hoan]

Sách mới [Quốc ngữ đính ngoa của Trần Mạnh Đàn]

Về việc phê bình cuốn Cẩm Huê nữ sĩ

Báo mới

Lời thăm đổi mới

Ô. Bùi Quang Chiêu kiện báo Công luận

            Không đúng sự thực [về một thông tin trên Sao Mai Tiếng dân]

            Báo mới [Tin văn, Hà Nội]

            Báo mới [Khuyến học, Hà Nội]

            Ngày 1er  Septembre báo Khuyến học ra số đầu

            Một quyển sách đáng để ý [Les Rois de la Sociales của của Sabatier]

            Sách mới [Đoạn tuyệt, tiểu thuyết Nhất Linh]

            Tin làng báo [tờ Sài Gòn suýt bị đóng cửa, Hải Phòng tuần báo bị cấm]

            Báo bị cấm [tờ Dân quyền bị cấm ở Trung Kỳ]

            Báo Sài Gòn bị đình bản thiệt

            Tin mừng [ô. Nguyễn Đức Nguyên tức Hoài Thanh cưới vợ]

Sách bị cấm ở Trung Kỳ [Chuyện Đề Thám; Những trận đổ máu hồi Pháp mới sang ta; Giặc Bãi Sậy]

Báo mới [Việt Nam, Sài Gòn]

Vụ Nguyễn Thị Khang với Hồ Văn Hảo

Giới thiệu sách mới [ô. Bùi Huy Tín giới thiệu tập Tôi kéo xe]

Báo Việt Nam tạm đình bản

Sách mới [3 cuốn của nhà Nam Ký: Tuyết Hồng lệ sử; Manuel d’ Histoire d’ Annam; Le Petit Écolier]

            Báo mới [Công dân, Hà Nội]

            Giới thiệu sách mới [Yêu đời, của Nguyễn Trần Ai]

Ba tờ báo mới [Kịch bóng tuần báo, Sài Gòn; Tiểu thuyết thứ hai, Vinh; Duy tâm Phật học, Trà Vinh]

Thơ tín [gởi ô. L.T.L., Tourane]

Báo Việt Nam, báo Sài Gòn lại ra tiếp

Tiến hóa hay là Tân thiếu niên phục sinh

Tiến hóa tuần báo

Mấy tờ báo mới được phép xuất bản

Tin làng báo [Văn học tạp chí được phép đổi tên là Đông Tây báo]

Cùng các độc giả Văn học tuần san

Thơ gởi cùng người gởi bài

Báo Đông Dương chớp bóng sắp ra đời

Báo mới [Hà Nội báo ra số 1]

Hà Nội sẽ có tờ báo Tàu: Tân quốc hoa báo

Sách mới [Indochine La Douce của Nguyễn Tiến Lãng]

Lớp dạy chữ nho

 

***

PHỤ LỤC 1: TỒN NGHI

Tiểu dẫn

MỘT CÁI ÁN ĐIỀN THỔ RẤT TRÁI LẼ Ở PHÚ YÊN

            IV. Đầu đuôi vụ kiện. Muốn béo cò phải đục nước

            V. Đầu đuôi vụ kiện. Muốn nói ngang làm quan mà nói

VI. Đầu đuôi vụ kiện. Cái án tỉnh xử không đủ lý do thành lập

VII. Đầu đuôi vụ kiện. Lại diễn chuyện cái sò trong ngụ ngôn La Fontaine

TRỞ LẠI VỤ KIỆN VỢ CHỒNG THAM ÂN

            I. Trước mặt cuộc vận động phụ nữ ở nước Nam, một người đàn bà bị bóc lột

II.  Ai là kẻ duy trì phong hóa? Chớ nào  bảo tồn quốc túy ở đâu?

VỤ KIỆN VỢ CHỒNG THAM ÂN. Biệt cư chứ không ly dị

XIN CHÁNH PHỦ LÀM CÁCH NÀO VÃN CỨU NGHỀ LÀM ĐƯỜNG HAI TỈNH QUẢNG NAM VÀ QUẢNG NGHĨA

VIỆC ÔNG CỬ HỒ PHI THỐNG BỊ ĐÁNH KHÔNG PHẢI LÀ VIỆC THƯỜNG

SAU CÁI ĐẤM VÀ CÁI TÁT, ÔNG HUYỆN TRẦN MẬU TRINH XIN GIẢI HÒA

VỀ VIỆC ÔNG HỒ PHI THỐNG

VIỆC ÔNG CỬ HỒ PHI THỐNG BỊ ĐÁNH VẪN CHƯA XONG

MẤY VIỆC VỪA XẢY RA Ở QUỲNH LƯU

TIẾP THEO VIỆC ÔNG CỬ HỒ BỊ ĐÁNH

VỤ HỒNG ĐĂNG GIÁO BÊN TÀU

NẾU DÂN AN NAM QUẢ CÓ BỊ ÉP PHẢI UỐNG RƯỢU THÌ SAO ?

MỘT TẤN KỊCH VIỆC LÀNG

CÁI ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA TRUNG QUỐC ĐẾN PHƯƠNG TÂY

VIỆT-HOA THƯƠNG ƯỚC ĐÃ BẮT ĐẦU THI HÀNH

LƯỢC SỬ XỨ ABYSSINIE

TƯỞNG GIỚI THẠCH PHÁT BIỂU VỀ QUAN HỆ TRUNG-NHẬT

NHẬT BẢN ĐƯƠNG CẦN ĐI KIẾM THUỘC ĐỊA

VỤ ÁN MẠNG RẤT GHÊ GỚM Ở THÁI BÌNH

CUỘC TRANH LUẬN VỀ VIỆC NGHỊ TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN HẠT NAM KỲ

TƠ NHÂN TẠO VỚI TƠ TẰM

UÔNG TINH VỆ BỊ ÁM SÁT

NHẬT BẢN VỚI CUỘC Ý-Á CHIẾN TRANH

ÁI TÌNH ĐÁNH ĐỔ GIAI CẤP: MỘT CÔ GÁI NHẬT BỎ NHÀ THEO TRAI

THÁI BÌNH DƯƠNG NỔI SÓNG CHĂNG

QUAN ĂN TIỀN, SAO LẠI ĐỔ LỖI TẠI DÂN ?

–  NHẮC LẠI CHUYỆN ĐƯỜNG HỮU NHÂM BỊ ÁM SÁT Ở THƯỢNG HẢI

PHỤ LỤC 2

BÀI CỦA TÁC GIẢ KHÁC

 

SÀO NAM: Thơ mừng báo “Tràng an”

LÂM TĂNG SUM: Thư nói về chuyện Trần Thị Quyến

HOÀI THANH: Hai ba tháng năm: Ngày Kinh đô thất thủ

TIÊU DIÊU TỬ: “Tuy thế chúng tôi còn ưa Tôn Thất Thuyết hơn Nguyễn Văn Tường” (hỏi chuyện cha Lý)

THUẬN LƯƠNG: Báo “Đàn bà mới” với xứ Lào

NGUYỄN MỘNG THẠCH: Văn tế Đức Thánh Cung

TRÀNG AN: Cùng bạn đọc (về việc ông Phan Khôi thôi chức chủ bút)

BÙI HUY TÍN: Cải chính lời nói khống của một bạn đồng nghiệp

VĂN TỆ: Ông Phan Khôi

PHAN THỊ NGA: Lối tự học của những bực đàn anh ở nước ta: Ông Phan Khôi học chữ Tây và làm quen với cô Luận Lý

TRƯƠNG TỬU: Không hiểu văn, người ta chữa văn (trích)

 

***