MỤC LỤC 

Vài lời chung về việc biên soạn các Sưu tập tác phẩm đăng báo của Phan Khôi

Tiểu dẫn về Sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo trong năm 1936

Một số sách dùng để tra cứu 

***

MỘT ME TÂY THUỞ GIA LONG – MINH MẠNG

VỀ SỰ THAY ĐỔI MẤY VẦN QUỐC NGỮ

THƠ TÌNH TRONG KINH ĐIỂN

VĂN HỌC TIỂU THUYẾT LÀ CÁI QUÁI GÌ?

CÁI ÁC Ý BỞI NGHỀ NGHIỆP

CÁI CHỖ BUỒN CƯỜI CỦA ÔNG LƯƠNG KHẢI SIÊU 

***

SÔNG HƯƠNG CHÀO ĐỜI

ÔNG NGUYỄN VĂN VĨNH TRONG CON MẮT TÔI

HỌC VỚI SÁCH VÀ HỌC VỚI CHUNG QUANH  TA

VĂN HÓA PHƯƠNG TÂY DƯỚI MẮT MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

HÃY BỎ TRIỆU ĐÀ VÀ DÒNG DÕI Y RA NGOÀI VIỆT SỬ

THƠ CỦA NAM TRÂN

KHO SỬ LIỆU KHÔNG ĐÂU BẰNG QUỐC SỬ QUÁN

THƠ TRẢ LỜI MỘT ÔNG CỐ ĐẠO

KHỔNG MIẾU MỚI LẬP TRONG NAM

TƯ TƯỞNG NHÀ NHO CÓ PHẢI CÁI TƯ TƯỞNG BỢ ĐÍT?

BẰNG SƠ HỌC YẾU LƯỢC ĐÃ BÃI TRONG NAM

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 1

HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI CỦA KHỔNG MIẾU Ở NƯỚC TA

BÀN SỬ LÀ LÀM MỘT VIỆC THỪA

ĐỊA VỊ THÁI PHIÊN VÀ TRẦN CAO VÂN TRONG CUỘC BIẾN Ở HUẾ NĂM 1916

VĂN VẬN NƯỚC TA NGÀY TRƯỚC VỚI BÂY GIỜ

LỐI VIẾT THƯ CỦA THANH NIÊN TA

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 2

VIỆC HỌC XỨ TA NÊN LẤY TIẾNG GÌ LÀM GỐC?

VẤN ĐỀ TRIỆU ĐÀ TRÊN VIỆT SỬ

CUỘC THI VĂN CỦA HỘI KHAI TRÍ TIẾN ĐỨC Ở HÀ NỘI

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 3

VIỆC HỌC CŨNG LÀ VIỆC CẦU DANH LỢI

PHÊ BÌNH CUỘC TOÀN KỲ HỘI NGHỊ 20 SEPTEMBRE 1936

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 4

MỘT VẤN ĐỀ HAI Ý KIẾN

NHÀ SỬ HỌC MỚI LƯƠNG KHẢI SIÊU VÀ BỘ TRUNG QUỐC SỬ TRONG LÝ TƯỞNG

DANH SĨ RUYARD KIPLING

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 5

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 6

THUYẾT “TỊNH CANH” CỦA HỨA HÀNH VỚI CHỦ NGHĨA CỌNG SẢN

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 7

NGHỆ THUẬT VIỆT NAM Ở NGOẠI QUỐC

TIẾP THEO BÀI PHÊ BÌNH TOÀN KỲ HỘI NGHỊ

MỘT CUỘC ĐẢO CHÍNH LỚN TRONG VIỆT SỬ: GIẾT VUA

NHẬT THỰC VỚI SỬ

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 8

“VIỆT SỬ ĐỘC HỘI” CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN Ở SÀI GÒN

CÁI VÈ KHÂM SAI CÙNG SỰ THỰC CHUNG QUANH NÓ

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 9

TỰ DO GÌ LẠI CÓ TỰ DO XIN?

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 10

MỘT NHÂN VẬT TRÊN LỊCH SỬ TRƯỚC ĐÂY 40 NĂM:  ĐOÀN CHÍ TUÂN, BẠCH XỈ

MỘT VĂN SĨ TÀU PHÊ BÌNH MỘT TÁC PHẨM VIỆT NAM: CÔ GIÁO MINH

TRƯỚC THÂU, NINH, TẠO 28 NĂM, CÓ MỘT NGƯỜI “BÃI THỰC”

MỘT CÁI QUÁI TRẠNG TRONG VIỆC GIÁO DỤC

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 11

QUAN TỔNG TRƯỚNG MOUTET VẪN CÓ LƯỢNG KHOAN HỒNG

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 12

TRỞ LẠI VẤN ĐỀ NGÔN LUẬN TỰ DO

CHIẾC SƠ-MI TRÊN LỊCH SỬ

TRIỀU ĐÌNH AN-NAM VÀ VUA DUY TÂN DƯỚI CON MẮT VIỆN SĨ HÀN LÂM EUGÈNE BRIEUX

LỊCH SỬ NGƯỜI VÀNG, MỘT CUỘC NGOẠI GIAO THẮNG LỢI CỦA TRIỀU TÂY SƠN

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 13

MỘT BỘ SÁCH XƯA HAI NGÀN NĂM VẪN CÓ GIÁ TRỊ TRÊN THẾ GIỚI: SỬ KÝ CỦA TƯ MÃ THIÊN

ÔNG DIỆP VĂN KỲ VÀ ÔNG BÙI THẾ MỸ BỊ TRỤC XUẤT KHỎI NAM KỲ

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 14

DƯ LUẬN NGƯỜI VIỆT NAM Ở ĐÂU?

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 15

– QUỐC VĂN NGHIÊN CỨU

Phan Khôi: Những chữ có họ với nhau

Phan Khôi: Chữ gia nghĩa giảm

P. K. : Những tiếng đệm bằng ang ac

Mai Xuân Nhân: Một vài cái lầm trong bài Chữ gia nghĩa giảm

 Dân Xanh: Về động từ “đi”

Sông Hương: Bức thư nghiên cứu của ông Từ Ngọc

Dân Xanh: Giả nhời Sông Hương về động từ “đi”

Từ Ngọc: Những tiếng phân loại

Bạch Sa: Nên công nhận động từ kép là một định luật trong văn pháp tiếng ta

Dương An: Bàn góp về những tiếng phân loại

Bùi Văn Nên: bàn góp về động từ “đi”

LÝ LUẬN CỦA TÔI

Nhẵn mặt

Cũng đáng phàn nàn

Văn vần mà không có vần

Trời bắt đầu phá luật

Cái nhân cách đáng ngờ

Cọng sản theo nghĩa khác

Cũng là một dịp

Giáo hiếu

CHƯƠNG DÂN THI THOẠI

            Kỳ 1

            Kỳ 2

            Kỳ 3

            Kỳ 4

            Kỳ 5

            Kỳ 6

NGỰ SỬ ĐÀN VĂN

            Kỳ 1

            Kỳ 2

            Kỳ 3

            Kỳ 4

            Kỳ 5

SỬ LIỆU TỪNG MẢNH VỤN

            Kỳ 1

            Kỳ 2

            Kỳ 3

            Kỳ 4

            Kỳ 5

            Kỳ 6

            Kỳ 7

            Kỳ 8

            Kỳ 9

            Kỳ 10

            Kỳ 11

CUỐN SÁCH MỖI TUẦN

   Giọc đường gió bụi của Khái Hưng

   Nhân đạo quyền hành của Hồ Phi Huyền

VIỆC TÒA SOẠN

- S.H. 1: Các sách tặng (tập thơ Tình yêu; sách Giải quyết vấn đề duy tâm duy vật) – Việc đăng tiểu thuyết Làm đĩ – Cùng các đại lý – Kinh cáo độc giả 

- S.H. 2: Các sách tặng (Tình em; Những áng thơ hay; Kỹ nghệ lấy Tây – Nam nữ bảo toàn) – Tặng người mua năm sách Chương Dân thi thoại – Sách mới của Nxb. Phương Đông

- S.H. 3: Sách tặng (thơ Hoa trái mùa) – Sắp in phóng sự “Bà vương phi của đức vua Duy Tân” – Lời cùng bạn đọc

- S.H. 4: Về phóng sự “Bà vương phi…” – Đáp chung những lời khuyên bảo

- S.H. 5: Sách tặng (Tranh Quốc sử) – Tin buồn

- S.H. 6: Sách tặng (Biện chứng duy vật luận)

- S.H. 7: Thêm hạn tặng sách – “Sông Hương” giá đặc biệt cho thầy trò thôn quê

- S. H. 8: Rao mua tiểu thuyết

- S. H. 9: Sách tặng (Bóng mây chiều; Cô giáo Minh; Cụ thủ khoa Nghĩa)

- S.H. 10: Báo mới (Vì Chúa)

- S.H. 11: “Sông Hương” ở miền Bắc – Kịch “Biển lận” của Vũ Trọng Can – Sách tặng (Nhân đạo quyền hành; Diệu pháp liên hoa kinh; La Corespondance de Lê Công Đắc; Mấy đương tơ)

- S.H. 12: Một công hai việc – Về Mấy đường tơ, thơ Dương Lĩnh  – Thơ điếu Nam Xương của cụ Sào Nam – Sách báo mới (Giọc đường gió bụi; báo Tân xã hội) – Nên tổ chứ lại dã trạm cách nào

- S.H. 13: Ông Thái Phỉ ghé Huế –  Sách báo mới (Luật hộ Nam Kỳ; báo L’ Effort)

- S.H. 14: Sách báo mới (Hai cuốn sách chữ Pháp của Thân Trọng Khôi; Nữ công tạp chí) – “Sông Hương” rút xuống 10 trang – Cùng các độc giả, các đại lý

- S.H. 15: Một văn sĩ Trung Hoa phê bình một tác phẩm Việt Nam –Sách báo mới (thơ Gái quê; tuần báo Trung Nam Bắc) – vở cải lương “Tội của ai” diễn tại Huế

- S.H. 16: Sách báo mới (Bên đường thiên lôi; báo Metro-Indo; tuần báo Phổ thông)

- S. H. 18: Sách mới (Trong bóng tối; Xã hội luận; Bà Phan Bội Châu)

- S.H. 19: Sách mới (Mạc-tin; Toàn chân triết luận)

- S.H. 20: “Sông Hương” dời tòa soạn – Cùng bạn đọc mua dài hạn – Báo mới – Sách mới

- S.H. 21: Collection “Sông Hương” – Báo nghỉ một kỳ

HÁN VĂN ĐỘC TU

Hán văn độc tu

 Bài học thứ 1

Bài học thứ 2

Bài học thứ 3

Bài học thứ 4

Bài học thứ 5

Bài học thứ 6

Bài học thứ 7

Bài học thứ 8

Bài học thứ 9

Bài học thứ 10

Bài học thứ 11

Bài học thứ 12

Bài học thứ 13

Bài học thứ 14

Bài học thứ 15

Bài học thứ 16

Bài học thứ 17

Bài học thứ 18

Bài học thứ 19

Bài học thứ 20

Bài học thứ 21

***

PHỤ LỤC 1: TỒN NGHI

K.: Chiếc kim bội trên bộ ngực to tướng của bà Bé Tý

T. T. : Văn hào Nga Maxime Gorki qua đời

T. T. : Bốn kiển người 

(không ghi tác giả) Tại Hàn lâm viện Pháp

T.T.: Một cuộc đàm luận về văn học rất quan hệ

(không ghi tác giả) Karl Marx với văn chương

(không ghi tác giả) Anna De Noailles trở về già

(không ghi dịch giả) Nghề mại dâm

T.: Thơ không phải là món hàng đắt khách

NGỌA DU: Vá trời lấp biển (truyện ngắn)

T. T.: Nguyên do những quái tượng

(không ghi dịch giả) Cuộc đình công thứ nhất trước đây 300 năm

T T.: Người thường với sự viết văn

T. T.: Tư tưởng “bay trên không” có tự bao giờ

(không ghi dịch giả) “Lu” và “Vu” từ nay

H. N.: Sự tự do tư tưởng ở nước Đức

(không ghi tác giả) Giải thưởng quốc tế về truyện dài năm nay về tay một người đàn bà Hung

T. T.: Chữ Pháp của cụ Phạm Phú Thứ

T. M.: Chung quanh việc Việt kiều bị bắn ở Xiêm La

T.: Lý trí và trực giác theo triết học Bergson

 

***

 

PHỤ LỤC 2: TÁC GIẢ KHÁC VIẾT VỀ PHAN KHÔI

 

HOÀI THANH: Ông Phan Khôi với quyển “Chương Dân thi thoại”

VĂN TỆ: Ông Phan Khôi

PHAN THỊ NGA: Lối tự học của những bực đàn anh ở nước ta: Ông Phan Khôi học chữ Tây và làm quen với cô Luận Lý

TRƯƠNG TỬU: Không hiểu văn, người ta chữa văn (trích)

PHẠM VĂN ĐIỀU: Về sách Biện chứng duy vật luận

NHÀN VÂN ĐÌNH: Tư tưởng nhà nho: Cảm tưởng sau khi tạm biệt kinh thành Huế

HOÀI NAM: Trò đời: Đơn kiện mạo danh

TRẦN TÒNG: Trả lời thay một ông cố đạo về câu chuyện “Làm đĩ” của nhà lý luận họ Phan

HOÀI NAM: Trò đời: Văn sĩ mà võ sĩ

HẢI TRIỀU: Cuộc toàn kỳ hội nghị không phải là một cái nhục hay thất bại mà chính là một sự thắng lợi

HỒ XANH: “Mấy đường tơ” với “Sông Hương”

CHƯƠNG ĐÀI: Đọc quyển Chương Dân thi thoại

SÍCH NGHẼO: Trò đời: Ông Phan Khôi