PHAN KHÔI

 

 

TÁC PHẨM

đăng báo 1936

 

LẠI NGUYÊN ÂN

sưu tầm và biên soạn

 

 

Những tác phẩm của nhà báo, học giả Phan Khôi (1887–1959) đăng trên báo chí trong năm  1936, chủ yếu là tờ Hà Nội báo ở Hà Nội, Sông Hương ở Huế, sau hơn 70 năm bị rơi vào quên lãng, lần đầu tiên được nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm, biên soạn và tái công bố.

 

© 2013  Lại Nguyên Ân

________________________________________________

PHAN KHÔI

 

 

TÁC PHẨM

đăng báo 1936

LẠI NGUYÊN ÂN

sưu tầm và biên soạn

 

 

 

 

 

 

                       

 

NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC

 

 

 

CÁC SƯU TẬP PHAN KHÔI ĐÃ XUẤT BẢN

 

* Phan Khôi: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1928

                        (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Đà Nẵng, 2003: Nxb. Đà Nẵng, 444 tr. 14 x 20cm

* Phan Khôi: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1929

                        (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Đà Nẵng, 2005: Nxb. Đà Nẵng, 780 tr. 14 x 20cm

* Phan Khôi: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1930

                        (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Hà Nội, 2006: Nxb. Hội Nhà văn, 1024 tr. 14 x 20cm

* Phan Khôi: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1931

                        (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Hà Nội, 2006: Nxb. Hội Nhà văn, 1032 tr. 14 x 20cm

* PHAN KHÔI VIẾT VÀ DỊCH LỖ TẤN

                        (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Hà Nội, 2006: Nxb. Hội Nhà văn, 530 tr. 14 x 20cm

* Phan Khôi: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1932

                        (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Hà Nội, 2010: Nxb. Tri Thức, 896 tr. 16 x 24cm

* Phan Khôi: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1933-1934

                        (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Hà Nội, 2013: Nxb. Tri Thức, 575 tr. 16 x 24 cm

* Phan Khôi: TÁC PHẨM ĐĂNG BÁO 1935

                        (Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn)

Hà Nội, 2013: Nxb. Tri Thức, 463 tr. 16 x 24 cm