PHỤ LỤC 1

TỒN NGHI

CÁC TÁC PHẨM CÓ THỂ LÀ CỦA PHAN KHÔI

VĂN SĨ FRANCIS DE CROISSET

SANG VIẾNG ĐÔNG DƯƠNG

Cùng đi một chuyến tàu với quan Toàn quyền Brévié sang Đông Dương, đến Sài Gòn ngày 14 tháng giêng vừa rồi, còn có ông Francis de Croisset là một văn sĩ có tiếng.

Francis de Croisset vốn người Bỉ, sinh tại Bruxelles năm 1877, nhưng viết văn Pháp. Ông là một nhà soạn kịch có danh từ lâu. Những tác phẩm của ông thực là những trang hài hước đầy ý vị, nó gieo vào tâm trí chúng ta một thứ cảm giác nhẹ nhàng và thanh tao, tuy rằng bản chất của chúng là châm biếm. Ai có đọc qua những vở như La Passerelle, Le Bonheur Mesdames, Le Coeur dispose đều nhận thấy được cái văn tài ấy của ông.

Croisset thích đi du lịch lắm. Ông đã từng qua Tàu, Ấn Độ, và cũng như tất cả các nhà văn, mỗi lần đi quan sát như thế, là mỗi lần ông lượm được không biết bao nhiêu tài liệu cho ngòi bút của mình.

Ông sang viếng Đông Dương lần nầy là lần đầu. Cuộc du lịch nầy của ông cũng cùng một mục đích với mấy cuộc du lịch trước, cái mục đích muốn cho nền nghệ thuật của mình ngày thêm dồi dào.

Vì những ngày lênh đênh trên mặt biển đã làm cho ông kém sức khỏe, nên hôm vừa đến Sài Gòn, ông Croisset đã phải lên ngay Đà Lạt tĩnh dưỡng. Bình phục, nay ông đã bắt đầu đi... [a]

Nguồn:

Sông Hương, Huế, s. 27 (6 Février 1937), tr. 3.

Chú thích

[a] Bài thông tin này không ký tên, tức là tác quyền thuộc về tòa soạn, cũng tức là có thể do chủ bút Phan Khôi viết.