PHỤ LỤC 1

TỒN NGHI

CÁC TÁC PHẨM CÓ THỂ LÀ CỦA PHAN KHÔI

PHÒNG BÁO CHÍ CỦA QUỐC GIA THƯ VIỆN Ở PARIS

Ai cũng biết rằng Quốc gia Thư viện ở Paris là một thư viện lớn nhất nhì trên thế giới. Vào đó, cũng như ta lạc vào một cái rừng sách vậy.

Tại Quốc gia Thư viện không những chỉ có sách, đến báo chí cũng rất nhiều. Nhiều đến nỗi vừa rồi người ta phải mở thêm một phòng chứa riêng các báo chí để cho những kẻ hiếu học tiện việc tìm đọc hoặc tra cứu.

Trung tuần tháng Décembre năm vừa qua, quan tổng thống Albert Lebrun đã đến làm lễ khánh thành phòng ấy. Về báo hằng ngày Pháp và ngoại quốc, có được tất cả 1400 thứ; về tạp chí 3500, và rồi đây, số ấy có lẽ còn tăng lên 5000. Ngoài ra, có vô số những lịch thơ, thống kê tập, v.v... để tha hồ cho những người ưa tìm tòi và hiếu kỳ đến lục loại, xem đọc.

Trước kia người ta không nhận thấy sự ích lợi của báo chí. Nhưng từ ngày nghề báo phát đạt, báo chí được công nhận là những món tài liệu quý không kém gì sách, về văn học, cũng như về kinh tế, chánh trị. Cho nên mở thêm phòng báo chí tại Quốc gia Thư viện, người ta thực đã giúp cho công cuộc khảo cứu của các nhà sử học, văn học sử nhiều lắm.

Nguồn:

Sông Hương, Huế, s. 27 (6 Février 1937), tr. 2.

Chú thích

[a] Bài thông tin này không ký tên, tức là tác quyền thuộc về tòa soạn, cũng tức là có thể do chủ bút Phan Khôi viết.