MỤC LỤC

trang

 

Vài lời chung về việc biên soạn các Sưu tập tác phẩm đăng báo của Phan Khôi

Tiểu dẫn về Sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo trong năm 1937

Một số sách dùng để tra cứu

***

ĐỌC CUỐN HOÀNG VIỆT HỘ LUẬT

MỘT BỘ SÁCH XƯA HAI NGÀN NĂM VẪN CÓ GIÁ TRỊ TRÊN THẾ GIỚI: SỬ KÝ CỦA TƯ MÃ THIÊN

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 16

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 17

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 18

TRẠI KIM HOA

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 19

Ý KIẾN TÔI VỀ VIỆC XIN NGÔN LUẬN TƯ DO

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 20

QUYỀN NGÔN LUẬN TỰ DO VỚI BÁO GIỚI NGHIỆP ĐOÀN

ĐẾN HOÀNG VIỆT HÌNH LUẬT

KHỔNG ẤT KỶ, DỊCH CỦA L.S

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 21

CÁI TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA BÁO GIỚI TRUNG KỲ

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 22

VAN BẠN ĐỒNG NGHIỆP NHÀNH LÚA ĐỪNG NÓI SAI SỰ THẬT

MẤY CUỘC QUẦN CHÚNG VẬN ĐỘNG Ở XỨ TA

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 23

XIN QUAN TOÀN QUYỀN CHO BÁO CHÍ AN NAM MỘT ĐẠO LUẬT MỚI

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 24

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 25

VỀ VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT Ở TRUNG KỲ

GIÚP ĐỘC GIẢ KHI ĐỌC CUỐN NƯỚC NHỰT BỔN 30 NĂM DUY TÂN

THỜI SỰ TRONG TUẦN LỄ, kỳ 26

LÝ LUẬN CỦA TÔI

            Vô dụng mà cứ còn

            Cấm đến sách trong bụng

            Bốn lá đơn xin từ chức

            Sự sống và sự tự do

            Thuốc phiện với cọng sản

            Câu nói phi thường

            Chính phủ

            Thì giờ không đợi

            Thà làm tới chút nữa

            Đụng là sự thường

            Kỹ mà còn sót

ĐI HỌC ĐI THI

            I. 

            II.

            III. Thầy Cử tân khoa

            IV.  Nghe sách

            V.  Bài kỳ và tịch thượng

            VI. Bấy giờ

            VII. Sắp tới khoa

 

– HÁN VĂN ĐỘC TU

            Bài học thứ 22

            Bài học thứ 23

            Bài học thứ 24

            Bài học thứ 25

            Bài học thứ 26

            Mục này tạm nghỉ

 

NHỮNG CHUYỆN OÁI OĂM (ĐỘC TẠI LÂU BÚT KÝ)

            1. Ông đồn

            2. Chọc gái có con

            3. Ông huyện nói đểu

            4. Hoàng hôn và lê minh

            5. Chết vì nói xấc

            6. Ở ẩn giữa kinh thành

            7. Trời bênh

            8. Làm vua

            9. Tiệc nước hoa

            10. Thế nào cũng đánh

            11. Lạy tướng Tàu

            12. Làm khỉ đầu cầu

            13. Văn cu-li

            14. Thơ lụt bên Tây

            15. Nhân tâm duy nguy

            16. Khóc mẹ

            17. Văn tế chết đuối

            18. Thiên dân

            19. Lỳ đòn

            20. Một bó sớ

            21. Quan bị Tây đánh

            22. Quan tỉnh đánh nhau

VIỆC TÒA SOẠN

S.H. 22: Sách mới

S.H. 23: Báo, sách mới

S.H. 24: Báo mới – Cùng bạn đọc dài hạn

S.H. 25: Sách, báo mới

S.H. 26: Sông Hương viếng bạn đọc – Tin làng báo

S.H. 27: Chi điếm Sông Hương ở Hà Nội – Sách báo mới – Báo nghỉ một kỳ - Collection Sông Hương

S.H. 28: Hộp thư – Sách báo mới – Bộ xã hội tiểu thuyết Giông tố của Vũ Trọng Phụng – Những số báo đặc biệt về mùa xuân

S.H. 29: Việc Sông Hương ra chậm – Sách mới

S.H. 30: Lại việc Sông Hương ra chậm – Sách báo mới

S.H. 31: Sách mới – Cùng các đại lý – Tin báo bị cấm

S.H. 32: Sách mới – Báo mới

S.H. 1 (tục bản): Cùng độc giả cũ Sông Hương

 

***

LƯỢC TRUYỆN CÔ HỒNG MINH

MỘT SỬ LIỆU VỀ TÔN VĂN NGỘ NẠN Ở LUÂN-ĐÔN

HY SINH, DỊCH CỦA LUSIN (LỖ TẤN)

NỮ TÁC GIA HOÀNG LƯ ẨN

TRÊN ĐÀN VĂN HỌC THẾ GIỚI, VĂN HỌC TRUNG HOA Ở ĐỊA VỊ NÀO?

MỘT XÃ HỘI CŨNG NHƯ MỘT TỜ BÁO PHẢI CÓ THÁI ĐỘ PHÊ BÌNH VÀ TIẾN BỘ

HẠNG “LƯƠNG DÂN” CỦA PHAN CHÂU TRINH

NẾU TÔI LÀ HỌC PHIỆT

MỘT VIỆC HAY HAY NGỒ NGỘ: NỘI CÁC VỚI NGỰ TIỀN VĂN PHÒNG

NHÀ NHO VỚI DÂN CHỦ

 

***

PHỤ LỤC  1: TỒN NGHI (CÁC BÀI CÓ THỂ LÀ CỦA PHAN KHÔI)

T. T. : Phần thưởng Nobel văn học năm 1936

(không ghi tác giả): Có tin André Gide bị trục xuất khỏi Hội văn sĩ cách mạng

T.: Lễ kỷ niệm tam bách chu niên kịch “Le Cid” ở Huế

(không ghi tác giả): Một cuộc diễn thuyết về André Gide

T.: Thế nào là một nhà văn Mỹ?

P. T. T.: Ngoảnh nhìn văn học năm vừa qua

(không ghi tác giả): Phong trào đình công đã lan đến Huế

(không ghi tác giả): Cuộc tẩy chay một cửa hàng Bombay ở Huế

(không ghi tác giả): Phòng báo chí của Quốc gia Thư viện ở Paris

(không ghi tác giả): Văn sĩ Francis de Croisset sang viếng Đông Dương

P. T. T. : Phê bình “Trống mái” của Khái Hưng

P. T. T. : Vấn đề chuyển dịch những danh từ địa dư nước ngoài ra tiếng ta

(không ghi tác giả): Cuộc đón rước ông Godart tại Huế

(không ghi tác giả): Theo pháp luật, báo Quốc ngữ ở Nam Kỳ được tự do xuất bản

P. T. T.: Nhân lễ bách chu niên một nhà đại thi hào Nga: Pouchkine

NG. (dịch): Dân tộc Việt Nam dưới mắt một sử gia Nhật Bản

P. T. T. : Phê bình “Phan Đình Phùng” của Đào Trinh Nhất

P. T. T. : “Thanh niên Việt Nam năm 1937”

PHỤ LỤC 2: TÁC GIẢ KHÁC VIẾT VỀ PHAN KHÔI

PHẠM MẠNH PHAN – Ông Phan Khôi có phải là một nhà “học phiệt”?