Mục lục

Lời dẫn của người sưu tầm


Phần một
Phan Khôi viết về Lỗ Tấn


Lỗ Tấn, một đại văn hào Trung Quốc và thế giới
Sự đấu tranh về văn học của Lỗ Tấn
Đời sống và sự nghiệp văn học của Lỗ Tấn
Lời phát biểu của cụ phan khôi trong buổi khai mạc đại hội kỷ niệm hai mươi năm ngày Lỗ Tấn từ trần tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc)
 

Phần hai
Phan Khôi dịch văn Lỗ Tấn
 

Hy sinh
Vì sao tôi viết tiểu thuyết

Tuyển tập
Tiểu thuyết Lỗ Tấn


Lời người dịch
Nhật ký người điên
Khổng ất Kỷ
Chuyện cái đầu tóc
Sóng gió
Làng quê
 

A Q. chính truyện
 

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
 

Chúc phước
 

Tuyển tập tiểu thuyết Lỗ Tấn


Tựa lấy
Thuốc
Ngày mai
Một việc nhỏ
Tấn kịch vui về con vịt
Xã hí
Trên lầu tiệm rượu
Cái gia đình có hạnh phúc
Người cô độc
Ối tình ôi


Tuyển tập tạp văn Lỗ Tấn
 

Lời người dịch
Tùy cảm lục 49
"Đến rồi"
"Thánh võ"
Nói về hàm râu
Xem gương có cảm
Chuyện phiếm cuối xuân
Bài tựa A. Q chính truyện
Hồng không hoa II
"Chỗ Chết"
Kỷ niệm chị Lưu Hòa Trân
Văn học của thời đại cách mạng
Tập quán và cải cách
Ý kiến đối với tả dực tác gia liên minh
Hiện trạng giới văn nghệ của Trung Quốc tối tăm
Chúng ta không bị lừa nữa đâu
"Lời nói của người"
Về người nữ
Hoa và đức đều đốt sách mà có khác nhau
Bò và nhảy
Đồng ý và giải thích
Sự tiến hóa của người đàn ông
Lễ
Dò nghe ấn tượng
Về sự giải phóng phụ nữ
Phép huấn luyện thú rừng
Lửa
Gia đình là nền của Trung Quốc
Trả lời câu hỏi của quốc tế văn học xã
Thế giới con ve sầu
Ghi vụn khi đọc sách I
Từ chụp bóng đứa bé nói đi
Phép an bần lạc đạo
Nói về "thể diện"
Napoléon với Edward Jenner
Ma mãnh trên văn đàn Trung Quốc
Khổng Phu Tử ở Trung Quốc đời nay
Bài văn đăng lộn
Thư trả lời cho phái Tờ rốt kít
Nói về cuộc vận động văn học của chúng ta hiện nay