PHAN KHÔIViết và dịch Lỗ TấnLại nguyên Ân sưu tầm và biên soạn
 

 

 

 

  

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

2005