Lại Nguyên Ân

 

Sách đã in

 

Phê bình , nghiên cứu văn học


  Văn học và phê bình ( Nxb. Tác Phẩm Mới, Hà Nội, 1984 ) gồm các bài tiểu luận, phê bình viết trong các năm 1972-84 về văn học VN hiện đại.

  Hệ thống thể loại trong văn học Việt Nam 1945-85  (in trong cuốn Một thời đại mới trong văn học, sách viết chung của Nguyễn Đăng Mạnh, Lại Nguyên Ân, Trần Đình Sử, Ngô Thảo, Vương Trí Nhàn; Nxb. Văn học, 1987, tái bản 1995 ), chuyên luận về đặc điểm phát triển thể loại của văn học VN dưới chính thể VNDCCH, từ 1945 đến 1985

  Sống với văn học cùng thời ( Nxb. Văn học,1997; Nxb.Thanh niên tái bản có bổ sung, 2002), phê bình, tiểu luận, tranh luận văn học, viết trong thời gian 1984-95.

  Đọc lại người trước, đọc lại người xưa ( Nxb. Hội nhà văn, 1998 ) tiểu luận, nghiên cứu về di sản văn học VN trung đại và hiện đại trước 1945.

  Từ điển văn học Việt Nam , từ nguồn gốc đến hết thế kỷ XIX  (biên soạn với sự tham gia của Bùi Văn Trọng Cường ; Nxb. Giáo dục, 1995, tái bản hai lần : 1997, 1999 ; Nxb. Đai học quốc gia Hà Nội  tái bản lần thứ tư : 2001; tái bản lần thứ năm: 2005 ), từ điển các tác gia, tác phẩm, sự kiện, hiện tượng văn học VN từ nguồn gốc đến hết thế kỷ XIX ).

  Soạn giả phần văn học VN trong sách Tri thức bách khoa ( Nxb. Văn hoá, 2000, 2001, 2002, 2003 )

 


 

Tư liệu sưu tầm văn học sử VN

 Nguyễn Minh Châu - con người và tác phẩm (Lại Nguyên Ân & Tôn Phương Lan sưu tầm và biên soạn; Nxh Tác phẩm mới, Hà nội, 1990 )

 Văn học 1975-1985 : tác phẩm và dư luận ( Lại Nguyên Ân, Ngô Vĩnh Bình, Trần Bảo Hưng sưu tầm, biên soạn ) tập hợp dư luận báo chí đương thời về 30 tác phẩm của các nhà văn VN ra mắt trong các năm 1975-85 .

 Vũ Trọng Phụng - tài năng và sự thật, Nxb. Hội nhà văn, H.,1992, tái bản 1997, tập hợp tư liệu nghiên cứu từ sau 1987 về Vũ Trọng Phụng.

 Thi sĩ Hồ Dzếnh (Ngô Văn Phú  và  Lại Nguyên Ân  biên soạn ; Nxb. Hội Nhà Văn, H., 1993 ), tập hợp tư liệu về Hồ Dzếnh

 Hồ Dzếnh, một hồn thơ đẹp ( Ngô Văn Phú và Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn ; Nxb. Văn hoá thông tin, 2001 ) sưu tập tư liệu về con người và văn  phẩm của Hồ Dzếnh

 Vũ Trọng Phụng - con người và tác phẩm ( Nguyễn Hoành Khung & Lại Nguyên Ân sưu tâm và biên soạn, Nxb. Hội nhà văn, H.,1994 ) tập hợp tư liệu dư luận phê bình nghiên cứu từ những năm 1930 đến 1986 về Vũ Trọng Phụng

 Nhà văn Việt Nam : Chân dung tự hoạ ( Ngô Thảo & Lại Nguyên Ân tổ chức biên soạn; Nxb. Văn học, H., 1995 ) sưu tập chân dung tự hoạ của 108 nhà văn VN hiện đại

 Sưu tập trọn bộ Tiên phong 1945-46 ( Lại Nguyên Ân & Hữu Nhuận sưu tầm, biên soạn; Nxb. Hội nhà văn, 2 tập, 1996) đầy đủ 24 số của tờ tạp chí duy nhất của Hội Văn hoá Cứu quốc(1943-48)

 Nghiên cứu và phê bình văn học / Sưu tập các tác phẩm phê bình nghiên cứu của tác giả Lê Thanh (1913-44) ( Nxb. Hội nhà văn, 2001).

  Chống nạng lên đường / Tập hợp các tác phẩm đầu tay của Vũ Trọng Phụng /  Nxb. Hội nhà văn, 2001, tái bản 2004).

 Thơ mới 1932-1945 : tác giả & tác phẩm  . Nxb. Hội nhà văn, 1992, tái bản có bổ sung 1995, 1998, 2000, 2002 (hai lần), 2004 (bộ sưu tập các tác phẩm của trên 100 nhà thơ từ phong trào thơ mới 1932-45, phong trào cải cách hiện đại hoá thơ ca tiếng Việt thế kỷ XX ); do Lại Nguyên Ân & Ý Nhi tập hợp và biên soạn

 Các bài giảng về tư tưởng phương Đông, sưu tập các bài giảng  của nhà giáo, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu (1926-95) về tư tưởng phương Đông, Nxb. Đai học quốc gia Hà Nội, 2001, tái bản 2002

 Tác phẩm đăng báo 1928, sưu tập các tác phẩm Phan Khôi đăng báo năm 1928, Nxb. Đà Nẵng, 2003

 Tác phẩm đăng báo 1929, sưu tập các tác phẩm Phan Khôi đăng báo năm 1929, Nxb. Đà Nẵng, 2005

 Tác phẩm đăng báo 1930, sưu tập các tác phẩm Phan Khôi đăng báo năm 1930, Nxb. Hội Nhà Văn, 2005

 Tác phẩm Hoàng Cầm, gồm 3 quyển: Q 1: Thơ; Q 2: Truyện thơ. Kịch; Q3: Văn xuôi. Nxb. Hội nhà văn và Trung tâm VH&NN Đông Tây, Hà Nội, 2002-2003

 Tư liệu thảo luận 1955 về tập thơ Việt Bắc, sưu tập các bài thảo luận và tranh luận về tập thơ Việt Bắc trên báo chí Hà Nội năm 1955, Nxb. Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2005

 


 

Các  sách dịch và biên dịch

 Số phận của tiểu thuyết, tập hợp các bài viết của nhiều nhà văn, nhà phê bình nước ngoài về các vấn đề trong sự phát triển của thể loại tiểu thuyết thế kỷ XX ở các nền văn học phương Tây/ ( Lại  Nguyên Ân , Nguyễn Minh, Phong Vũ, Phạm Đình Lợi ,v.v... dịch; Nxb. Tác phẩm mới, H., 1983).

 Số phận lịch sử của chủ nghĩa hiện thực, chuyên luận in 1967, giải thưởng quốc gia Liên Xô 1975, của học giả Nga Boris Sutchkof (1917-74)/ Hoàng Ngọc Hiến, Duy Lập, Lại Nguyên Ân dịch; Nxb. Tác phẩm mới, tập 1: 1980, tập 2: 1981

 Sáng tạo nghệ thuật, hiện thực, con người, chuyên luận in 1976, giải thưởng quốc gia Liên Xô 1980, của học giả Nga Mikhail M. Khrapchenko (1904-86) / Lại Nguyên Ân, Duy Lập dịch; Nxb. Khoa học xã hội, H., tâp 1: 1984, tập 2: 1985

 Cơ sở lý luận văn học, giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng Liên Xô, do G.N. Pospelof chủ biên, in 1978 / Trần Đình Sử, Lại Nguyên Ân, Lê Ngọc Trà, Nguyễn Nghĩa Trọng dịch; Nxb. Giáo dục, H., 1985; tái bản 2000

 150 thuật ngữ văn học, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, H., 1999, tái bản có bổ sung lần hai : 2003, lần ba : 2004

 Các khái niệm và thuật ngữ của các trường phái nghiên cứu văn học ở Tây Âu và Hoa Kỳ thế kỷ XX, sách lược thuật chỉ dẫn , do I.P. Ilin và E.A. Tzurganova (Viện Thông tin KHXH thuộc Viện HLKH Nga ) chủ biên, in 1996 / Đào Tuấn nh, Trần Hồng Vân, Lại Nguyên Ân dịch; Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2003

 Văn học hậu hiện đại thế giới. Những vấn đề lý thuyết, Đoàn Tử Huyến và Lại Nguyên Ân tổ chức biên soạn, nhiều người dịch, Nxb. Hội nhà văn & Trung tâm VHNN Đông Tây, Hà Nội, 2003

 LNA còn là soạn giả khoảng 100 mục từ lý luận văn học trong Từ điển văn học, bộ mới (nhóm Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu chủ biên), in lần thứ hai, Nxb. Thế giới, H. - Tp. HCM., 2004