Mục lục


- Lời dẫn
- Phác qua những nét của tiến trình thảo luận
- Xuân Trường: Vài ý nghĩ sau khi đọc tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu
- Xuân Diệu: Đọc tập thơ Việt Bắc
- A.T.: Hai cuộc thảo luận về Việt BắcVượt Côn Đảo
- Hoàng Yến: tập thơ Việt Bắc có hiện thực không?
- Hoàng Yến: Đọc thơ Việt Bắc của Tố Hữu
- Minh Tranh: Tình yêu trong tập thơ Việt Bắc
- Nhân Dân: Tin ngắn Văn nghệ
- Vũ Đức Phúc: Tranh luận về tập thơ Việt Bắc
- Hoàng Cầm: Tập thơ Việt Bắc thiếu chất sống thực tế
- Nhân Dân: Đẩy mạnh phong trào phê bình văn nghệ
- Văn Nghệ: Tin văn hóa
- N.H.: Cuộc hội nghị phê bình tập thơ Việt Bắc lần thứ 2
- Nhân Dân: Cuộc họp thứ ba thảo luận về tập thơ Việt Bắc
- Văn Nghệ: Tin văn hóa
- Hiện Thực: Sổ tay văn nghệ
- Lê Đạt: Tranh luận về tập thơ Việt Bắc
- Vũ Đức Phúc:Phản đối cái buồn của Hoàng Cầm khi đọc thơ Tố Hữu
- Nhân Hồng: Nhân dịp kỷ niệm ngày thi sĩ Maïakovski từ trần
- Phan Cự Đệ: Đọc tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu
- Nguyễn Văn Phú: Tranh luận về tập thơ Việt Bắc
- Hoài Việt: Tranh luận về tập thơ Việt Bắc
- Lê Đạt: Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Maïakovski tạ thế
- Lê Quang Thành: Góp ý kiến thảo luận về tập thơ Việt Bắc
- Nguyễn Viết Lãm: Tư tưởng và tình cảm trong tập thơ Việt Bắc có hiện thực không?
- Nhân Hồng: Vần đề phê bình văn nghệ ở Liên Xô
- Thẩm Lăng: Việt Bắc và Tố Hữu
- Văn Nghệ: Tin văn hóa
- Hiện Thực: Sổ tay Văn nghệ
- Hoàng Cầm: Bổ sung ý kiến của tôi về tập thơ Việt Bắc
- Đông Hoài: Góp ý kiến về tập thơ Việt Bắc
- Trần Dần: Cách nhìn sự vật của nhà thơ Tố Hữu
- Chu Dương: Vài ý kiến về phê bình văn học
- Người Cộng Sản: Vài ý kiến về phê bình văn học
- Nguyễn Viết Lãm: Góp ý kiến về tập thơ Việt Bắc
- Bạn đọc góp ý kiến
- Vũ Đức Phúc: Chung quanh tập thơ Việt Bắc
- Nguyễn Viết Lãm: Những nhược điểm của tập thơ Việt Bắc
- Trần Độ: Vài cảm tưởng của một độc giả thông thường
- Bạn đọc góp ý kiến
- Trương Chính: Ý kiến của các bạn văn nghệ
- Vũ Đình Liên: Mối tình dân tộc trong tập thơ Việt Bắc
- Hoài Thanh: Tình yêu quê hương đất nước trong tập thơ Việt Bắc
- Tú Mỡ: Góp ý kiến về tập thơ Việt Bắc
- Nguyễn Đình Thi: Thơ Tố Hữu đi vào thực tế quần chúng
- Nguyễn Đình Thi: Vần đề giai cấp và Đảng tính. Vần đề hiện thực và lãng mạn
- Nguyễn Đình Thi: Nhà thơ lớn lên với thời đại
- Trọng Anh: Đồng bào miền Nam với thơ Tố Hữu
- Hoàng Trung Thông: Ý kiến kết thúc cuộc thảo luận về tập thơ Việt Bắc
 

*****

 Phụ lục: tập thơ Việt Bắc

Cá nước
Phá đường
Bà mẹ Việt Bắc
Giữa thành phố trụi
Lên Tây Bắc
Bao giờ hết giặc
Bầm ơi
Lượm
Em bé Triều Tiên
Bắn
Voi
Ðợi anh về
Bài ca của người du kích
Cho đời tự do
A-liêu-sa nhớ chăng
Hành khúc
Nếu thầy mẹ chết
Bài ca Tháng Mười
Ðời đời nhớ ông
Sáng tháng Năm
Hoan hô chiến sĩ điện Biên
Ta đi tới
Việt Bắc
Lại về


 


-
-
-
-
 

© 2004 Lại Nguyên Ân