TƯ LIỆU

THẢO LUẬN 1955

VỀ TẬP THƠ “VIỆT BẮC”

 

LẠI NGUYÊN ÂN

sưu tầm và biên soạn

 

 

 

 

Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin
43 Lò Ðúc , Hà Nội


Chịu trách nhiệm xuất bản: Bùi Việt Bắc
Chịu trách nhiệm bản thảo: Phạm Ngọc Luật
Biên tập: Thái Hà
Sửa bản in: Vân Trang
Trình bày: Ðắc Huy
Vẽ bìa: Lưu Chí Cương
Chế bản: Ðông Tây

Thực hiện liên kết xuất bản: Nhà Sách Ðông Tây
62 Nguyễn Chí Thanh
Tel & Fax: (04) 7733041
Email: sach32bt@hn.vnn.vn
Website: www.nhasachdongtay.com.vn

In 800 cuốn khổ 13x19 cm tại Xưởng in Tháng Tám.
Số đăng ký KHXB số 1881-XB-QLXB/20-VHTT ngày 24/12/2004. In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2005.